อันตรายจากความอ้วน ลดความอ้วน 4

อันตรายจากความอ้วน ลดความอ้วน 4
ลดความอ้วน ก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพแล้ว การมีสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักจนกระทั่งน้ำหนักเข้าเกณฑ์ปกติขอเพียงลดลง 5-6 กิโลกรัมก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพตารางแสดงผลดีของการลดน้ำหนักต่ออัตราการตายในผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่มีโรคผลของการลดน้ำหนักต่ออัตราการตายในผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน
ลดความอ้วน ลดมากกว่า 5 กก.จะลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานร้อยละ 50ลดมากกว่า9 กก.จะลดอัตราการเกิดมะเร็งและโรคหัวใจร้อยละ25และลดอัตราการตายร้อยละ25 ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3-4 เดือนทุกหนึ่งกิโลกรัมที่ลด สำหรับท่านที่อ้วนแล้วยังไม่มีโรคประจำตัว ท่านจะพบว่าเมื่อท่านลดน้ำหนักอัตราการเกิดโรคต่างๆ
ลดความอ้วน ก็จะลดลงตารางแสดงผลดีจากการลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีโรคผลดีต่อสุขภาพเมื่อน้ำหนักลดลงประมาณ 1กิโลกรัมลดอัตราการตายร้อยละ20ลดอัตราการตายจากมะเร็งร้อยละ37ลดอัตราการเกิดมะเร็งร้อยละ53ลดอัตราการตายจากโรคเบาหวานร้อยละ44ลดอัตราการตายจากโรคหัวใจร้อยละ9
ผลการลดน้ำหนักต่อโรคของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีหลักฐานยืนยันว่าการลดน้ำหนักจะลดความดันโลหิตระดับไขมันในเลือด พบว่าการออกกำลังจะลดระดับ triglyceride และเพิ่ม HDL ระดับ cholesterol และ LDL ลดไม่มากระดับน้ำตาล การลดน้ำหนักจะทำให้ระดับน้ำตาลลดลง
ปัจจุบันปัญหา โรคอ้วน ความอ้วน มีมากขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที สังเกตุได้จาก เด็กของเรากำลังอ้วนขึ้น และพบได้ใน ทุกเพศ ทุกวัย โรคอ้วนเป็นภาวะที่เกิดจากความสมบูรณ์จนเกินไป หรือพูดง่ายๆ คือร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความต้องการ มีการใช้พลังงานน้อยกว่าได้รับพลังงานเข้ามา เช่น ทานเยอะ