อันตรายจากความอ้วน ลดความอ้วน 3

อันตรายจากความอ้วน ลดความอ้วน 3
ลดความอ้วน ระบบทางเดินหายใจ การทำงานของปอดจะลดลง บางครั้งถึงกับมีภาวะการหายใจลดลง ทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในปอด ในคนที่อ้วนมากๆ ทำให้เหนื่อยง่าย ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลา โรคข้อเสื่อม และโรคข้ออักเสบเก๊าท์ จะมีอุบัติการณ์เพิ่มสูงมากในทั้ง 2 เพศ
ลดความอ้วน อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งบางอย่าง จะสูงขึ้น เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งของถุงน้ำดี และมะเร็งเยื่อบุมดลูก เป็นต้น ผลต่อบุคคลิกภาพ ความสวยงาม และการยอมรับของสังคม คนที่อ้วนมากๆ จะถูกมองว่ารับประทานเก่ง ไม่สนใจดูแลตัวเอง อาจถูกล้อเลียนได้บ่อย ผลดีจาการลดน้ำหนัก
ลดความอ้วน การลดน้ำหนักจะมีผลดีต่อสุขภาพทั้งปัจจุบันและอนาคตระดับไขมัน ระดับน้ำตาล ระดับความดันจะลดลงการลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักลงจนปกติ น้ำหนักลดลงบางส่วนก็ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพโดยรวมลดอาการของผู้ป่วยโรคอ้วน เมื่อน้ำหนักลดคนอ้วนจะรู้สึกแข็งแรงขึ้น แจ่มใสขึ้น
อาการเหนื่อยง่ายจะดีขึ้น อาการแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจ ประจำเดือนผิดปกติก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตและความมั่นใจดีขึ้น หลังจากที่น้ำหนักลดลงผู้ป่วยจะมีความเชื่อมันในตัวเองมากขึ้น ไม่เหนื่อยง่ายสามารถออกกำลังกายได้ดีขึ้นสุขภาพในระยะยาวดีขึ้นเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง
อายุเฉลี่ยยาวขึ้นเนื่องจากตายจากโรคหัวใจและมะเร็งลดลงอาการทีจะดีขึ้นเมื่อลดน้ำหนักได้ 5-10 กก เหนื่อยง่าย ปวดหลัง ปวดข้อ ปวดเข่า แน่นหน้าอกจา โรคหัวใจ เหงื่อออก หายใจไม่อิ่ม นอนกรน ความผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือน กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เบาหวาน จะเห็นได้ว่าเมื่อเราลดน้ำหนักลงได้ระดับหนึ่ง