ออกกำลังกาย Bosu Ball ลดความอ้วน2

ออกกำลังกาย Bosu Ball ลดความอ้วน2
รวมไปถึงช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้นอีกด้วยความหลากหลายของท่าเล่นด้วยโบซูบอล ลดความอ้วนเหมาะในการเล่นได้ทุกวัย เช่น ในวัยเด็กจะฝึกเรื่องการพัฒนาการและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ขณะที่วัยรุ่นหรือนักกีฬาจะฝึกเรื่องความแข็งแรง การทรงตัว
ความทนทานของกล้ามเนื้อ ส่วนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จะเป็นการฝึกเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและลำตัว ท่าออกกำลังกายของโบซูบอล ลดความอ้วนสามารถประยุกต์ได้หลากหลายท่า ไม่ว่าจะเป็น ท่ายืน ท่าคุกเข่า ท่านั่ง และท่านอน ซึ่งในวันนี้ขอนำเสนอ 5 ท่าพื้นฐาน
ได้แก่ ท่าที่ 1 Bosu Down Under วิธีทำลดความอ้วน คือ คว่ำโบซูบอลลง โดยให้ด้านเรียบอยู่ด้านบน จากนั้นให้ผู้เล่นนอนคว่ำ โดยใช้มือทั้งสองข้างจับขอบของโบซูบอล เหยียดแขนให้ตึงจากนั้นค่อย ๆ งอข้อศอกลงไป เพื่อลดลำตัวลงไปหาโบซูบอล (คล้ายท่าวิดพื้น) ทำซ้ำ 3 ครั้ง
จากนั้นให้เหยียดแขนออก ลุกขึ้นยืน แยกปลายเท้าทั้งสองข้างออก ยกโบซูบอลขึ้นและลง โดยให้ลูกบอลอยู่บริเวณระดับอก ทำซ้ำ 3 ครั้ง แล้วจับโบซูบอลเหวี่ยงซ้ายขวาสลับกัน ทำซ้ำ 2 ครั้ง จากนั้นจึงกลับไปทำท่าวิดพื้นและท่าต่าง ๆ ทำซ้ำจนครบ 15 นาที
ท่าที่ 2 Bosu Ball Squat ช่วยกระชับ วิธีทำที่จะช่วยกระชับกล้ามเนื้อ คือ หงายโบซูบอลขึ้น โดยให้ด้านนิ่มอยู่ด้านบน จากนั้นให้ผู้เล่นขึ้นไปยืนตัวตรงอยู่บนโบซูบอล แล้วยืดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้า จากนั้นงอเข่าลงทำมุม 90 องศา แล้วย่อตัวขึ้นและลง ทำซ้ำจนครบ 15 นาที