หัวนมชมพูเชียงใหม่ 4

หัวนมชมพูเชียงใหม่ 4
หัวนมชมพูเชียงใหม่แต่สามารถลดขนาดของหัวนมได้ด้วยวิธีการผ่าตัด เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของหัวนมให้มีรูปร่างที่สวยงาม มีความสมดุลกับขนาดของเต้านม ในการผ่าตัดลดขนาดหัวนมนั้น มักจะปรับลดขนาดทั้งความกว้าง และความสูง เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับเต้านมเป็นหลัก
ที่สำคัญการลดขนาดหัวนม จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของคนไข้ หัวนมชมพูเชียงใหม่โดยการผ่าตัดให้หัวนมเล็กลงนั้น แพทย์จะตัดแต่งหนังบางส่วนของหัวนมออก แล้วเย็บขอบหัวนมเข้าให้เล็กลง ซึ่งผลของการผ่าตัดจะทำให้หัวนมได้รูป
และดูเป็นธรรมชาติเหมือนเดิม อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก เมื่อสัมผัสหัวนมด้วยหัวนมชมพูเชียงใหม่ ตกแต่งหัวนมผิดรูป ให้สวยงาม หัวนมผิดรูปนั้น หมายถึง กรณีที่หัวนมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น เมื่อคลอดบุตรแล้ว หัวนมมีขนาดใหญ่ขึ้น ยาวขึ้น ไม่สวยงามเหมือนแต่เดิม
รวมทั้งรูปหัวนมที่มีความไม่เหมาะสม ไม่สมส่วน สวยงาม เช่น ขรุขระ มีติ่งยื่นออกมาจากหัวนม ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาทางด้านจิตใจ ที่เกิดจากความไม่พอใจในรูปร่างหรือลักษณะของหัวนม แล้วต้องการรักษาให้สวยเหมือนเดิม รวมถึงเพิ่มเสน่ห์ทางกายภาพด้วย โดยวิธีการักษาภาวะเหล่านี้ก็คือ
การผ่าตัดตกแต่งหัวนมเฉพาะที่ โดยจะต้องปรึกษาปัญหา และจุดที่ต้องการแก้ไขจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสียก่อนว่า ต้องรักษาอย่างไร ซึ่งรายละเอียดในการผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคน แต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือแผลเป็นที่จะเกิดขึ้น โดยแพทย์จะเย็บซ่อนแผลอยู่บริเวณฐานของหัวนม #Primadonnaclinic #Hifuเชียงใหม่ #Ultheraเชียงใหม่