หลุมสิวรักษายังไง1

หลุมสิวรักษายังไง1
หลุมสิวผิวหนัง จะเป็นตุ่ม papules ขึ้นมา และมีการอักเสบของผิวหนังรอบตุ่ม กดเจ็บ จะเป็นตุมเหมือน papules แต่ยอดตุ่มจะมีตุ่มหนอง pustules ใต้ผิวหนังจะเป็นก้อน nodules และกดเจ็บ ลักษณะ cysts เป็นชนิดที่รุนแรงที่สุดมีหนองอยู่ภายใน cyst และเสี่ยงต่อการเกิดแผลเป็น
หลุมสิวรูปตัดขวางของผิวหนัง A = ผิวหนังปกติ B=สิวหัวดำ C=สิวหัวขาว D= สิวที่เริ่มเป็นตุ่ม E=สิวอักเสบและเป็นหนอง นอกจากจะเห็นสิวบริเวณใบหน้า หน้าอก และหลัง ผู้ที่เป็นสิวมักจะมีอาการร่วมด้วย ความมั่นใจในตัวเองต่ำ ไม่อยากจะคบเพื่อน ขาดเรียน หรือขาดงาน เนื่องจากสิว ซึ่งอาจจะทำให้ติดยาเสพติด
หลุมสิวอาจจะภาวะซึมเศร้า จุดด่างดำ หรือแผลเป็นบนใบหน้า การแบ่งตามระดับความรุนแรงของสิว การแบ่งตามระดับความรุนแรงของสิวเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรักษาเราแบ่งความรุนแรงของสิวออกเป็น 3 ระดับดังนี้ ความรุนแรงอย่างอ่อนมีลักษณะดังต่อไปนี้
มีสิวเสี้ยนที่ไม่อักเสบจำนวนไม่มาก อาจจะมี papule หรือ pustule น้อย การรักษาความรุนแรงระดับปานกลาง มีสิวชนิด papules และ pustules จำนวนมาก และสิวลามยังหน้าอก ไหล่ และหลัง การรักษา เป็นสิวระดับรุนแรง เป็นสิวชนิด cystic acne และ nodular acne
การรักษาสิวชนิดรุนแรงการวินิจฉัยสิวคนทั่วไปก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นสิวโดยการตรวจผิวที่ใบหน้า หน้าอก และหลังซึ่งเป็นบริเวณที่พบสิวได้บ่อย เมื่อพบสิวให้ดูจำนวนของสิว ลักษณะของสิวว่าเป็นสิวหัวดำ สิวหัวขาว มีตุ่ม หรือการอักเสบของผิวหนังหรือไม่ซึ่งจะนำมาพิจารณาแบ่งระดับความรุนแรงของสิว
#ultheraเชียงใหม่ #primadonnaclinic #hifuเชียงใหม่