หลักการร้อยไหมเชียงใหม่เพื่อการยกกระชับ (3)

หลักการร้อยไหมเชียงใหม่เพื่อการยกกระชับ (3)
ร้อยไหมเชียงใหม่สำหรับผู้ที่มีฝ้าหรือกระ รอยเหล่านั้นก็จะดูจางลง ข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยวิธีการร้อยไหม ยกกระชับใบหน้า ทำให้ใบหน้าดูเรียวขึ้น ยกกระชับผิวหนังบริเวณลำคอ แก้ไขคางห้อย ยกหัวคิ้วหรือหางคิ้วให้ยกขึ้น แก้ไขรอยย่นบริเวณหน้าผาก และรอยตีนกา ยกปลายจมูกให้เชิดขึ้น
ร้อยไหมเชียงใหม่แก้ไขริ้วรอยร่องลึกบริเวณแก้ม ยกกระชับบริเวณอื่นๆ ที่หย่อนคล้อย เช่น ต้นแขน หน้าท้อง ต้นขา สะโพก บั้นท้าย ประสิทธิผลของการยกกระชับด้วยการร้อยไหม เมื่อทราบถึงหลักการยกกระชับด้วยการร้อยไหมแล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือผลของการรักษาจะออกมาเป็นอย่างไร
ร้อยไหมเชียงใหม่ผลอยู่ได้นานแค่ไหน มีความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงอะไรบ้าง รวมถึงราคาค่าใช้จ่ายก็ต้องนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจอีกด้วย เพราะถึงแม้ว่าการร้อยไหมนั้นจะเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมและมีข้อดีหลายอย่าง แต่ราคาของการรักษาด้วยวิธีนี้ก็นับว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงขึ้นกับเทคนิคและวัสดุในการร้อยไหมที่เลือกใช้
ข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื่องการร้อยไหมเพื่อการยกกระชับใบหน้าซึ่งถูกนำเสนอครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2551 โดยการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลการรักษาด้วยการร้อยไหมเพื่อยกกระชับในระยะยาว โดยใช้ไหมแบบถาวรและใช้เทคนิคแบบ
ร้อยไหมบริเวณเหนือคิ้ว แก้ม และคอ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ที่ได้เข้ารับการรักษาด้วยการร้อยไหมเพียงอย่างเดียวจำนวน 10 คน กลุ่มที่สองคือผู้ที่ได้รับการร้อยไหมร่วมกับการรักษาวิธีอื่นดังตารางที่ 1 จำนวน 23 คน และกลุ่มสุดท้ายคือผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยการร้อยไหมแต่