หน้าที่การทำงานของ smaz 2

หน้าที่การทำงานของ smaz 2

Smaz  คือนวัตกรรมเทคโนโลยีการรักษา Smaz โดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่ Smaz สูง Smaz ที่มีความเฉพาะเจาะจง Smaz ( Focus Ultrasound ) Smaz และแม่นยำ โดย Smaz ส่งผ่านพลังงานขนาดเล็กๆ Smaz จำนวนมากลงไปยังผิวหนังชั้นลึก (Selective Smaz delivery of acoustic energy) Smaz ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดใน Smaz วงการแพทย์ผิวหนัง Smaz

 

www.primadonnaclinic.com