หน้าที่การทำงานของ smaz 1

หน้าที่การทำงานของ smaz 1

smaz จะทำหน้าที่คล้ายกับ smaz โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ smaz ซึ่งจะต้องใช้มัน smaz ผ่านคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง smaz smart นั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกัน smaz ไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิต smaz เช่น Interactive ,Active หรือ smaz Smart   เป็นต้น smaz ในการทำงานของมันก็ไม่แตกต่างกันมาก smaz เพียงบางบริษัทอาจจะมีฟังชั่นเพิ่มเติม smaz ขึ้นมาเพื่อให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น smaz

www.primadonnaclinic.com