สิวปัญญาที่จะเกิดเป็นหลุมสิว 3

สิวปัญญาที่จะเกิดเป็นหลุมสิว 3
หลุมสิว เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์จะตรวจดูผิวหนังบริเวณที่เกิดสิวตามจุดต่าง ๆ โดยแพทย์อาจสอบถามเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย และสอบถามเกี่ยวกับช่วงเวลาในการมีรอบเดือนในผู้ป่วยเพศหญิง เพื่อพิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวอุดตัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในร่างกายด้วย
หลุมสิว นอกจากนี้ แพทย์อาจทำการตรวจวิธีอื่นเพิ่มเติม ในผู้ป่วยบางรายที่แพทย์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยเพศหญิงที่อาจมีฮอร์โมนเพศชายมากผิดปกติ ทั้งนี้ แพทย์อาจตรวจวัดระดับความรุนแรงของสิวอุดตัน เพื่อประกอบการวินิจฉัยและวางแผนรักษา โดยแบ่งเป็นระดับความรุนแรง ดังนี้:
หลุมสิว สิวอุดตันระดับไม่รุนแรง มีสิวอุดตันน้อยกว่า 20 จุด สิวอุดตันระดับปานกลาง มีสิวอุดตัน 20-100 จุด สิวอุดตันระดับรุนแรง มีสิวอุดตันมากกว่า 100 จุด การรักษาสิวอุดตัน เมื่อเป็นสิวอุดตัน เบื้องต้นสามารถรักษาดูแลอาการได้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้ยาทาเฉพาะที่ทาบนบริเวณที่เกิดสิว
ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาที่มีใบรับรองอย่างถูกต้อง โดยให้เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำ ยารักษาสิวอุดตัน จะช่วยทำให้สิวแห้ง และสามารถชำระล้างสิ่งอุดตันและน้ำมันบนผิวหน้าออกไปได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างยารักษาสิวอุดตันที่ผู้ป่วยสามารถใช้รักษาได้ด้วยตนเอง เช่น
เบนซิลเพอร์ออกไซด์ (Benzoyl Peroxide) กรดซาลิไซลิค (Salicylic Acid) กรดอะซีลาอิค (Azelaic Acid) กรดไกลโคลิค (Glycolic Acid) และในระหว่างนี้ ผู้ป่วยควรทำตามตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า หรือผิวบริเวณที่เป็นสิว ไม่พยายามจับ บีบสิว แกะหรือเกา
#ultheraเชียงใหม่ #primadonnaclinic #hifuเชียงใหม่