สลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่ 4

สลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่ 4
สลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่คาร์โบไฮเดรตชนิดดีและมีเส้นใยอาหารเพียงพอ คาร์โบไฮเดรตเปรียบเสมือนโรงงานผลิตไฟฟ้าที่คอยจ่ายกระแสไฟฟ้าทุกทิศทุกทาง เพื่อให้เกิดเป็นพลังงานและสามารถนำไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆได้ต่อไป อาหารลดพุงประเภทแป้งที่ควรเลือกกินคือ

สลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่อาหารที่ยังอยู่ในรูปของธรรมชาติหรือใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพราะส่วนใหญ่มักจะมีเส้นใยอาหารมาก ซึ่งอาหารที่มีเส้นใยมากพอจะให้พลังงานที่ยาวนาน ทำให้รู้สึกอิ่มนาน และที่สำคัญยังมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีต ธัญพืชขัดสี

สลายไขมันหน้าท้องเชียงใหม่โปรตีนและไขมันชนิดดี อาหารลดพุงประเภทโปรตีนที่ควรเลือกกิน คือ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียน ถั่วดำ ถั่วแดง เป็นต้น ส่วนไขมันก็
ให้เลือกกินแต่ไขมันชนิดดี หรือไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งเป็นไขมันทดแทนที่ได้จากพืช

พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันรำข้าว น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันมะกอก และเลือกกินอาหารที่มีไขมันต่ำ ได้แก่ อกไก่ลอกหนังออก หมูหรือเนื้อแดงไม่ติดมัน เนื้อปลาไม่ติดหนัง เช่น ปลาสลิดหรือปลาช่อนแห้ง ที่สำคัญ จะต้องมีน้ำมันสำหรับประกอบอาหารติด

ครัวไว้อย่างน้อย 2 ชนิด คือ น้ำมันปาล์มเพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารประเภททอด และน้ำมันถั่วเหลืองสำหรับประกอบอาหารประเภทผัดใครว่าคนมีพุงต้องจำกัดการกิน หากรู้จักเลือกกินให้ถูกวิธีก็สามารถอร่อยได้โดยไม่ต้องอดอาหารเลยล่ะค่ะ