วิธีลดความอ้วนเเบบผิดๆ5

วิธีลดความอ้วนเเบบผิดๆ5
ลดความอ้วนควรให้ลูกทานอาหารอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อาจขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนให้ช่วยดูแลและแนะนำเด็กในการรับประทานอาหารอีกทางหนึ่ง เนื่องจากอาหารที่ไม่มีประโยชน์ยังมีขายทั่วไปตามรั้วโรงเรียน และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันยังให้เด็กหันมาเล่นเกมส์มากกว่าการออกกำลังกาย
ดังนั้นผู้ปกครองควรพาลูกๆ เล่นกีฬาลดความอ้วนมากขึ้นเพื่อใช้เวลาเล่นเกมส์ให้น้อยลง กลุ่มคนทำงาน ปัญหาหลักของคนกลุ่มนี้มาจากความเครียด การออกกำลังกายผิดวิธี การรับประทานอาหารในปริมาณมากโดยเฉพาะเครื่องดื่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบทำน้ำหนักตัวเด้งขึ้นเด้งลง
หรือที่เรียกว่า Weight cycling เช่น ปฏิบัติตามสูตรลดน้ำหนักลดความอ้วนโดยไม่ระมัดระวัง เพราะคิดว่าสุดท้ายก็จะลดน้ำหนักใหม่ได้ ทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเสียหาย จนอาจป่วยเป็นโรคไขมันพอกตับ หรือบางรายอาจมีน้ำหนักตัวขึ้นทั้งๆ ที่ไม่ได้รับประทานอาหารในปริมาณมาก
กลุ่มคนอายุ 35 ปีขึ้นไป คุณผู้หญิงกลุ่มนี้อยู่ในวัยหมดประจำเดือน ส่วนคุณผู้ชายก็เป็นวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดสูง ปัญหาการลดน้ำหนักมีความเกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเผาผลาญของร่างกาย ทำให้คนกลุ่มนี้น้ำหนักขึ้นง่าย
ประกอบกับการออกกำลังกายน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การลดน้ำหนักที่ถูกวิธี คนไข้ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ และรับการตรวจร่างกายเพื่อทราบถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความอ้วนที่แท้จริง อาทิ โภชนาการไม่ครบถ้วน ขาดสารอาหารบางชนิด ระดับฮอร์โมนปกติหรือไม่