วิธีกำจัดขนรักแร้ถาวรแบบธรรมชาติ 5

วิธีกำจัดขนรักแร้ถาวรแบบธรรมชาติ 5
กำจัดขนรักแร้ 1. IPL (Intense Pulsed Light) เป็นเลเซอร์กำจัดขน ชนิดคลื่นความถี่ 590-1,200 นาโนเมตร (nm) วิธีการ คือ ยิงคลื่นแสงเข้าไปบริเวณที่ต้องการกำจัดขน เม็ดสี (Melanin) ที่ชั้นใต้ผิวหนังบริเวณนั้นจะดูดคลื่นแสงและเกิดความร้อนที่รากขน จนสามารถกำจัดขนตั้งแต่ชั้นรากขน วิธีนี้อาจทำให้เกิดการอักเสบที่ผิวหนังได้
กำจัดขนรักแร้แต่เป็นเพียงการอักเสบเล็กน้อยหรืออาจทำให้บวมแดงได้บ้าง และจะหายไปได้เอง IPLเป็นเครื่องมือชนิดเดียวกับที่ใช้รักษารอยดำและรอยแดง การยิงเลเซอร์ชนิด IPL ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพราะการเลือกคลื่นความถี่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดรอยคล้ำผิดปกติ อีกทั้งวิธีการนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีผิวรักแร้คล้ำมาก
กำจัดขนรักแร้ เพราะจะยิ่งทำให้ผิวบริเวณนั้นคล้ำกว่าเดิม แต่หากผิวที่ต้องการยิงเลเซอร์ไม่คล้ำ IPL เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผิวบริเวณรักแร้ขาวขึ้นกว่าเลเซอร์ชนิดอื่น 2. Diode Laser (Light sheer) เป็นเลเซอร์ที่มีช่วงความยาวคลื่น 800 นาโนเมตร มีความจำเพาะกับเม็ดสี โดยเฉพาะสีขนที่อ่อน ให้ผลดีกว่า IPL
วิธีการทำโดยการยิงเลเซอร์ลงไปยังบริเวณที่ต้องการกำจัดขนรักแร้ เลเซอร์จะทำลายลึกถึงรากขน ปัจจุบัน Diode Laser มีการพัฒนาให้มีความรู้สึกเจ็บปวดขณะทำลดลงและใช้เวลาในการทำน้อยลง จึงลดการอักเสบตามมา มีความปลอดภัยกว่าการทำเลเซอร์วิธีอื่นแต่ราคาในการทำต่อครั้งก็แพงกว่าเช่นกัน
วิธีนี้ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อไม่ให้เกิดรอยไหม้คล้ำของผิวบริเวณที่ยิงเลเซอร์ 3. Long pulse ND Yag เป็นเลเซอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีคลื่นความถี่สูง 1,064 นาโนเมตร จึงเพิ่มประสิทธิภาพช่วงคลื่น ทำให้สามารถยิงแสงเลเซอร์ลงไปได้ลึกถึงชั้นรากขน สามารถกำจัดขนที่ยาวได้ดี