วิธีกำจัดขนขา(2)

วิธีกำจัดขนขา(2)

  1. การแว๊กซ์ขนกำจัดขนถาวรเป็นอีกวิธีที่นิยมกันมานานกำจัดขนถาวร โดยใช้ครีมหรือเจลแว๊กซ์ขนทายังบริเวณที่ต้องการกำจัดขนถาวรแว๊กซ์ไว้ตามเวลาที่ผลิตภัณฑ์แนะนำแล้วลอกออกกำจัดขนถาวร วิธีนี้มีข้อเสียคือกำจัดขนถาวร จะเจ็บมากหลังแว๊กซ์ กำจัดขนถาวรแต่การแว๊กซ์ขนสามารถทิ้งระยะได้นานเป็นเดือนกำจัดขนถาวร เพราะสามารถดึงขนออกถึงรากขน
  2. ครีมหรือเจลกำจัดขนกำจัดขนถาวร ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีทั้งชนิดสมุนไพรและสารเคมีกำจัดขนถาวร วิธีการคือ ทาครีมหรือเจลลงไปบริเวณที่ต้องการกำจัดขนถาวรทาทิ้งไว้ตามเวลาที่ผลิตภัณฑ์แนะนำ กำจัดขนถาวรไม่ให้เกินเวลา หลังจากนั้นเช็ดออกขนจะหลุดออกมาด้วย วิธีกำจัดขนถาวรนี้จะทำซ้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง อาจจะแสบผิวหลังใช้ผลิตภัณฑ์ได้

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862