ลักษณะของไฝ

ลักษณะของไฝ

ที่สงสัยว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งผิวหนัง (Malignant Melanonma) และสมควรไปพบแพทย์คือ ขนาดไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง

ขอบไม่เรียบจี้ไฝ

สีไม่สม่ำเสมอ อาจมีหลายสีใน 1 เม็ด คือ น้ำตาล, ดำ, เทา, แดง, และขาว

โตเร็ว มักจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง มากกว่า 0.6 ซม.จี้ไฝ

นูนขึ้นเร็ว สังเกตจากขอบของไฝซีดลง เป็นลักษณะที่สำคัญมากจี้ไฝ

#จี้ไฝ #จี้ขี้แมลงวัน #เลเซอร์กำจัดไฝ #กระเนื้อ #ติ่งเนื้อ

www.primadonnaclinic.com     โทร 053-400862

facebook : primadonnaclinic   IG : primadonnaclinic_cm     Line :@hfh2160a