ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 5

ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 5
ลดหน้าท้องเชียงใหม่ แต่ยังมีปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญ คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงหรือ โรคภัยใดๆ เราก็สามารถรักษาและป้องกันได้ค่ะผัก ผลไม้ ชนิดใดที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ คอเลสเตอรอล (Cholesterol) คือไขมันที่อยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์และสัตว์
ลดหน้าท้องเชียงใหม่ เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ คอเลสเตอรอลผลิตในตับแล้วส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ทางเส้นเลือดให้แก่เซลล์ เซลล์จะคอยรับคอเลสเตอรอลในจำนวนที่มันต้องการ ส่วนที่เหลือเกินจะยังคงติดกรังอยู่ในเส้นเลือด ขัดขวางการไหลเวียนของกระแสเลือด หากเกิดกับเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ก็ปรากฏอาการโรคหัวใจ
ลดหน้าท้องเชียงใหม่ คอเลสเตอรอลมี 2 ชนิด คือ ชนิดดีและชนิดไม่ดี ชนิดดีเรียกว่า HDLs (High Density Lipoproteins) ได้จากอาหารและร่างกายผลิตขึ้นเพื่อนำไปใช้ ชนิดดีนี้จะช่วยขับคอเลสเตอรอลที่เกินต้องการออกจากร่างกายด้วย ชนิดไม่ดีเรียกว่า LDLs (Low Density Lipoproteins)
ลดหน้าท้องเชียงใหม่ ได้จากอาหารเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นชนิดที่ร่างกายไม่ต้องการ คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงจึงควรดูให้ละเอียดด้วยว่า สัดส่วนของชนิดดี กับชนิดไม่ดี เป็นอย่างไร เราควรมีชนิดดีสูง ๆ แต่ถ้ามีชนิดดีต่ำ แปลว่าอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจค่อนข้างสูง
ระดับคอเลสเตอรอลปกติควรต่ำกว่า 200 สำหรับ HDLs นั้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดี มีการวิจัยออกมาแล้วว่า กลุ่มคนที่กินผักบ่อย ๆ จะมีคอเลสเตอรอลต่ำกว่ากลุ่มคนที่กินแต่เนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อแพทย์พบว่าคนไข้มีคอเลสเตอรอลสูงก็มักจะแนะนำให้ลดความอ้วน ไม่ให้กินอาหารที่มีไขมันสูง
#ultheraเชียงใหม่ #primadonnaclinic #hifuเชียงใหม่