ลดหน้าท้องเชียงใหม่ 4

ลดหน้าท้องเชียงใหม่4
ลดหน้าท้องเชียงใหม่ จึงมีการนำ carbon dioxide therapy มาใช้เพื่อช่วยยืดช่วงเวลาการเกิดการสะสมของไขมัน โดยทำการศึกษาในผู้ป่วย 42 คน ที่มีไขมันสะสมบริเวณต้นขาและหัวเข่า ผู้ป่วยหญิง 24 คน อายุเฉลี่ยประมาณ 41 ปี ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุ่ม B และอีก 18 คน ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม C ซึ่งอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี
ลดหน้าท้องเชียงใหม่ แบ่งผู้ป่วย 42 คน เป็น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C ซึ่งจะให้การรักษาต่างกัน ดังนี้
กลุ่ม A : รักษาด้วยการดูดไขมัน กลุ่ม B : รักษาด้วยการดูดไขมันร่วมกับ carbon dioxide therapy กลุ่ม C : รักษาด้วย carbon dioxide therapy อย่างเดียว วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาด้วย carbon dioxide therapy
ลดหน้าท้องเชียงใหม่ และประเมินการรักษาประสิทธิภาพของการรักษาด้วยวิธีการดูดไขมันร่วมกับ carbon dioxide therapy โดยดูผลการเปลี่ยนแปลงของเส้นรอบวงอวัยวะดังกล่าวและความยืดหยุ่นของผิวหนัง การศึกษานี้สรุปผลว่า carbon dioxide therapy ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังและลดไขมันที่สะสม
โดยพบว่าเมื่อรักษาด้วยวิธีการดูดไขมันช่วยลดขนาดของเส้นรอบวงของต้นขาและหัวเข่าได้มากกว่าการรักษาด้วยวิธีการดูดไขมันร่วมกับ carbon dioxide therapy แต่เหตุผลที่ใช้ carbon dioxide therapy เนื่องจากช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการดูดไขมันได้ดี
ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าความยืดหยุ่นของผิวหนังในกลุ่มที่รักษาด้วยวิธีการดูดไขมันร่วมกับ carbon dioxide therapy จะมีค่ามากกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยวิธีการดูดไขมันอย่างเดียว และจากการศึกษายังไม่พบผลข้างเคียงที่สัมพันธ์กับการใช้ carbon dioxide therapy จึงสรุปว่าสามารถใช้ carbon dioxide therapy ได้อย่างปลอดภัย
#ultheraเชียงใหม่ #primadonnaclinic #hifuเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาว #ลดน้ำหนัก #เมโสแฟต #จี้ไฝเชียงใหม่#ลดหน้าท้องไหมเชียงใหม่