ลดพุง ลดอ้วน ลดโรค 2

ลดพุง ลดอ้วน ลดโรค 2
ถือว่ากำลังอ้วนลดพุง วิธีการแบบนี้ควรทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมกับชั่งน้ำหนักตัวด้วย
เมื่อรู้ตัวว่าอ้วน ควรทำอย่างไร ไม่ยากครับ! ทำตามหลักการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พยายามรณรงค์มาแล้ว 4 ปี ด้วยวิธี 3 อ. ได้แก่ อารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย
เชื่อหรือไม่?
หากเราเข้มงวดกับ 3 อ. จะพบว่า...เป็นวิธีลดพุง น้ำหนักที่ธรรมชาติมาก ทำง่ายมาก ประหยัดมาก และให้ผลในระยะยาว โดย1.อารมณ์ ต้องสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้การลดน้ำหนักสำเร็จ เช่น ลดเพราะกลัวตายก่อนพ่อแม่หรือลูก ลดเพราะอยากใส่เสื้อเบอร์ S เป็นต้น และกำหนดเป้าหมาย
ว่า ภายใน 1 เดือน ลด 1-2 กก. และต้องทำให้ได้ด้วยความอดทน อดกลั้น ด้วย 3 ส. คือ สกัด สะกด สะกิด เช่น ข่มใจเรื่องการกินอาหาร ลดแป้ง กินผักผลไม้ อิ่มแล้วต้องหยุด บังคับตัวเองไปออกกำลังกาย 2.อาหาร ควบคุมอาหารลดพุง แต่ไม่อดอาหาร กินครบ 3 มื้อ ครบ 5 หมู่ แต่ต้องควบคุมปริมาณ
และชนิดของอาหารที่กิน เช่น ลดแป้ง ลดหวาน มัน เค็มจัด เพิ่มผักผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้ที่ไม่มีรสหวาน เน้นอาหารต้ม ย่าง ยำ อบ นึ่ง เลี่ยงผัด ทอด กะทิ หรือหากกินก็อย่าบ่อยและกินน้อยๆ วิธีกินอาหาร 1 มื้อ หากเป็นข้าว 1 จาน ควรกินข้าวกล้อง และแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน และใช้ทฤษฎี
2-1-1 ได้แก่ ผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน เนื้อสัตว์ 1 ส่วน3.ออกกำลังกาย หากควบคุมอาหารอย่างเดียว แต่ไม่ออกกำลังกาย จะลดน้ำหนักได้ 9% หากออกกำลังกาย แต่ไม่ควบคุมอาหาร จะลดน้ำหนักได้ 1% แต่หากออกกำลังกายพร้อมกับควบคุมอาหาร จะลดน้ำหนักได้ 90% เพราะการออกกำลังกาย