ลดพุง ลดอ้วน ลดโรค 1

ลดพุง ลดอ้วน ลดโรค 1
ลดพุง ลดอ้วน...ลดพุง ลดโรค ทำไมต้องรณรงค์เรื่องนี้กันอย่างจริงจัง ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 แล้วเพราะ "อ้วน" เป็นปัจจัยก่อโรค ซึ่งในประเทศไทยพบว่า ในจำนวนประชากรกว่า 60 ล้านคน มีถึง 17 ล้านคนที่เป็น "โรคอ้วน" และตายปีละกว่า 20,000 คนเวลาพูดถึงความอ้วน หลายคนมักไม่เข้าใจว่า
ทำไมต้องเน้นที่ "ลดพุง " และไม่เข้าใจว่าแบบไหนที่เรียกว่า"อ้วน" ซึ่งในทางการแพทย์ "อ้วน" หมายถึง ภาวะไขมันในร่างกายเกินกว่าเกณฑ์ปกติ และเป็นอันตรายเพราะจะทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติ ทั้งนี้ ไขมันในร่างกายมี 3 รูปแบบ คือ 1.ไขมันใต้ผิวหนัง หากมีจะทำให้อ้วน
แต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายลดพุง 2.ไขมันอุดตันในหลอดเลือด หากมีจะทำให้หลอดเลือดตีบ อุดตัน เลือดไม่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต 3.ไขมันเกาะช่องท้องและตับ ซึ่งอันตรายมาก เพราะเป็นกรดไขมันอิสระที่ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน (อินซูลินมีผลต่อการควบคุม
ระดับน้ำตาลในเลือด) เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และหากผู้ใดตกอยู่ในภาวะของโรคนี้จะมีสารพัดโรค เช่น ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ ตามมาทันที ซึ่งปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคเรื้อรังเหล่านี้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองเข้าข่ายอ้วน?
ในวงการแพทย์
สมัยใหม่แนะนำให้ใช้วิธีวัดง่ายๆ คือ เอาส่วนสูง หารสอง จะได้ผลลัพธ์ออกมา หากใครอยากรู้ควรมีสายวัดไว้ประจำบ้าน ทำเองได้ด้วยการ ยืนตัวตรงแล้วนำสายวัดพันรอบเอวบริเวณสะดือให้ขนานกับพื้นแล้วอ่านค่า หากใครก็ตาม... ถ้าเป็นผู้ชายรอบเอวเกิน 90 ซม. ผู้หญิงรอบเอวเกิน 80 ซม.