ลดความอ้วน ลดโรค 3

ลดความอ้วน ลดโรค 3
ลดความอ้วน ผลของการลดน้ำหนักต่ออัตราการตายในผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนลดมากกว่า 5 กก.จะลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานร้อยละ 50ลดมากกว่า9 กก.จะลดอัตราการเกิดมะเร็งและโรคหัวใจร้อยละ25และลดอัตราการตายร้อยละ25ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3-4 เดือนทุกหนึ่งกิโลกรัมที่ลด
ลดความอ้วน สำหรับท่านที่อ้วนแล้วยังไม่มีโรคประจำตัว ท่านจะพบว่าเมื่อท่านลดน้ำหนักอัตราการเกิดโรคต่างๆก็จะลดลงตารางแสดงผลดีจากการลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีโรคผลดีต่อสุขภาพเมื่อน้ำหนักลดลงประมาณ 1กิโลกรัมลดอัตราการตายร้อยละ20ลดอัตราการตายจากมะเร็งร้อยละ37

ลดความอ้วน ลดอัตราการเกิดมะเร็งร้อยละ53 ลดอัตราการตายจากโรคเบาหวานร้อยละ44ลดอัตราการตายจากโรคหัวใจร้อยละ9 ผลการลดน้ำหนักต่อโรคของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง มีหลักฐานยืนยันว่าการลดน้ำหนักจะลดความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด พบว่าการออกกำลังจะลดระดับ triglyceride
และเพิ่ม HDL ระดับ cholesterol และ LDL ลดไม่มาก ระดับน้ำตาล การลดน้ำหนักจะทำให้ระดับน้ำตาลลดลง รู้หรือไม่ว่า "พุงอ้วน ๆ" ของคุณ นำพาสารพัดโรคมาสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ แม้คุณจะเป็นคนผอมบางร่างน้อย
หรือเป็นเพียงเด็กตัวเล็ก ๆ แต่ถ้าคุณมี "พุง" ที่เป็นแหล่งสะสมของไขมัน นั่นก็ทำให้คุณมีความเสี่ยงต่อสารพัดโรคเหล่านั้นได้ไม่ต่างจากคนอ้วนเลยนะทั้งนี้ รายการ ลดความอ้วน ความจริงรอบพุงที่ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า "พุง" คือที่รวมของไขมันชนิดที่น่าเกลียดที่สุด น่ากลัวที่สุด และอันตรายที่สุด