ลดความอ้วน ลดเสี่ยงโรค 3

ลดความอ้วน ลดเสี่ยงโรค 3
ลดความอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานโดยเฉพาะคนอ้วนสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคให้ช้าลงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ ลดปริมาณอาหารหวานหรืออาหารที่มีแคลอรี่สูง โดยเพิ่มอาหารที่มีกากใยในปริมาณมากแทน
ลดความอ้วน และหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยพยายามลดน้ำหนักตัวให้ได้มากกว่าร้อยละ 7 จะสามารถชะลอการเกิดเบาหวานได้ถึงร้อยละ 50 วิธีการนี้ได้ผลดีกว่าการใช้ยาเบาหวานที่ใช้ได้ผลเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานและมีน้ำหนักตัวเกินนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ลดความอ้วน ทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว รวมถึงให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข จึงต้องมีการควบคุมเบาหวาน ทั้งระดับน้ำตาลในเลือดและควบคุมภาวะอื่นที่พบร่วมด้วย โดยการควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในคนอ้วนนั้นต้องควบคุมอาหารเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
และต้องคำนึงถึงปริมาณพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันเพื่อควบคุมน้ำหนัก อาหารที่ควรบริโภคในแต่ละมื้อต้องครบทั้ง 5 หมู่ แต่ควรระวังเรื่องไขมันชนิดอิ่มตัวที่จะไปเพิ่มคลอเรสเตอรอลในเลือดและอาหารประเภทข้าวและแป้งซึ่งระดับน้ำตาลในเลือด จะขึ้นอยู่กับอาหารกลุ่มนี้
นอกจากนี้ยังควรรับประทานผักและผลไม้ แต่ควรหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัด รวมถึงออกกำลังกายจะช่วยลดระดับน้ำตาล ความดันโลหิตและคลอเรสเตอรอล ทำให้เกิดความผ่อนคลาย อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการทำงานของอินซูลินอีกด้วย โรคเบาหวานนั้นในระยะแรกอาจยังตรวจไม่พบ