ลดความอ้วนแต่ก็กินของอร่อย 4

ลดความอ้วนแต่ก็กินของอร่อย 4

ลดความอ้วนที่จะช่วยให้ไขมันเกิดการแตกตัวก่อนที่จะลงมือทำดูดไขมัน ซึ่งจะทำให้การดูดไขมันมีความง่ายขึ้นมาก และทำให้แพทย์สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น 1. การใช้แรงดันน้ำ (Waterjet Liposuction) 2. การใช้เลเซอร์ (Laser Liposuction) 3. การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Liposuction)

 

 

ลดความอ้วนในปัจจุบันนี้การใช้คลื่นความถี่สูง ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นมาก จึงทำให้มีความสามารถในการช่วยดูดไขมันได้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหลายๆ วิธีในข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การใช้แรงดันน้ำนั้นอาศัยหลักการฉีดน้ำในปริมาณมากๆ เพื่อช่วยทำให้ผิวหนังมีความรู้สึกชาและทำให้ไขมันมีความอ่อนตัวลง

ลดความอ้วน แต่หลังจากการผ่าตัดก็อาจจะมีน้ำเกลือหรือไขมันที่ตกค้างอยู่ได้ แต่น้ำเกลือและไขมันที่ว่านี้ก็จะค่อยๆ ระบายออกมาได้หลังจากที่ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้ป่วยได้รับฟังคำแนะนำก่อน ก็จะไม่ต้องไปกังวลกับปัญหานี้ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

และทำการสาธิตการผ่าตัดจริงโดยเครื่องมือทั้งสองชนิดที่โรงพยาบาลภูมิพลมาแล้ว ซึ่งผู้ที่ต้องการจะเข้ารับการดูดไขมันนั้นอาจจะต้องเลือกสถานที่ในการดูดไขมันซักหน่อย เพื่อให้มีมาตรฐานในความปลอดภัยต่างๆ สภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดูดไขมัน

  1. สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น การเสียเลือดในปริมาณที่มาก การที่มีเซลไขมันหลุดลอกออกไปตามกระแสโลหิต (Fat Embolism) การได้รับปริมาณของยาชาหรือยาสลบที่มากจนเกินขนาด สภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อาจจะพบได้น้อยมาก ซึ่งมักจะพบในผู้รับบริการในรายที่ต้องการจะดูดไขมันปริมาณมากจนเกินไป