ลดความอ้วนผิดวิธี ชาตินี้ก็ไม่ผอม3

ลดความอ้วนผิดวิธี ชาตินี้ก็ไม่ผอม3
ลดความอ้วนเพื่อจะได้รู้ว่าเราใช้พลังงานต่อวันจริงๆโดยประมาณเท่าไร ซึ่งค่าของมันจะแปรไปตามกิจกรรมที่เราทำมากน้อยเพียงใด ถ้านั่งทำงานอยู่กับที่ ไม่ออกกำลังกายเลย ตัวแปร = 1.2 ออกกำลังกายเล็กน้อย สัปดาห์ละ 1-3 วัน = 1.37 ออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3-5 วัน = 1.55
ออกกำลังกาย ลดความอ้วนสัปดาห์ละ 6-7 วัน = 1.72 ออกกำลังกาย วันละ 2 รอบ ทั้งเช้าและเย็น = 1.9 ลองเอาค่า BMR ที่คำนวณได้มาลองแบบไม่ออกกำลังกายเลย คือ 1,344.1*1.2 = 1,612.92 หมายถึงร่างกายของเราจะเผาผลาญพลังงานประมาณ 1,612.92 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
ลดความอ้วนน้ำหนักของเราจะเพิ่มหรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับ พลังงานที่ได้จากอาหารที่ทาน (พลังงานที่กิน) พลังงานที่ร่างกายเผาผลาญ (พลังงานที่ใช้) พอเรารู้ค่าพลังงานที่ต้องใช้ต่อวัน หรือ BMR แล้ว ถ้าต้องการลดน้ำหนัก เราก็แค่กินให้น้อยกว่าการใช้พลังงาน หรือเผาผลาญโดยทำกิจกรรมให้เยอะขึ้น
โดยมีหลักอยู่ว่า ถ้าเราทานอาหารให้พลังงานน้อยกว่าพลังงานที่เราใช้ทุกๆ 7,700 กิโลแคลอรี่ น้ำหนักเราจะลดลง 1 kg. อันนี้ส่วนตัวก็ลองเอามาวางแผนกิโลแคลลอรี่ที่ต้องกินในแต่ละวันว่าไม่ควรเกินเท่าไร ร่างกายเผาผลาญพลังงานที่ 1,612.92 kcal/day ทานอาหารไม่เกิน 1,200 kcal/day
จะเผาผลาญไป 412.92 kcal/day ใช้เวลากี่วันในการทานเท่านี้เพื่อลด 1 kg 7700/413 = 19 วัน สิ่งที่ยากที่สุดในการลดน้ำหนักลดความอ้วน คือ การสร้างวินัยในการทานอาหารใหม่ เนื่องจากเราทานเกินมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นนิสัย ดังนั้นการลดน้ำหนักแรกๆ เราจะรู้สึกหิวมาก