ร้อยไหมเชียงใหม่ ปรับหน้าเรียว หน้าวีเชฟ 2

ร้อยไหมเชียงใหม่ ปรับหน้าเรียว หน้าวีเชฟ 2
ความชำนาญและผลการรักษา มีเส้นไหมให้เลือกหลายชนิด ในการเลือกก็ดูตามความเหมาะสมของสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละบุคคลการการร้อยไหมเชียงใหม่ อาจทำให้เกิดพังผืดใต้ผิวหนัง และเป็นรอยแผลเป็นได้ พังผืดใต้ผิวหนังก็คือแผลเป็นใต้ผิวหนัง
เกิดจากการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง การร้อยไหมเชียงใหม่ เป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง หรือก็คือการสร้างพังผืดใต้ผิวหนังในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้ผิวด้านนอกดูเปล่งปลั่ง ตึงกระชับ แต่ถ้าในกรณีที่แพทย์ที่ทำไม่มีประสบการณ์หรือทำผิดวิธี
เช่นการร้อยไหมเชียงใหม่ เข้าไปตื้นเกินไป หรือผิดจังหวะก็จะทำให้เกิดพังผืดที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณผิวหนังชั้นบนขึ้นได้ ทำให้มองเห็นเป็นรอนๆบนผิวด้านนอกเหมือนกับแผลเป็น โดยเฉพาะการร้อยที่ตำแหน่งจมูก หรือหน้าผาก เพราะฉะนั้นการร้อยไหมในบริเวณเหล่านี้

ถ้าไม่จำเป็นก็ควรจะหลีกเลี่ยง และจะต้องพิจารณาเลือกทำกับแพทย์ที่มีประสบการณ์เท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา มีพังผืดผิดตำแหน่งขึ้นได้ การร้อยไหมใช้ได้เฉพาะกับใบหน้าเท่านั้น การร้อยไหม สามารถทำได้กับทุกส่วนของร่างกาย แต่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชนิดของไหมด้วย
ไหมที่มีคุณสมบัติในการยกกระชับได้ดี ก็คือไหมสปริง เป็นไหมละลายชนิดหนึ่ง เกิดจากการใช้ไหม 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวแบบเดียวกับ คอลลาเจน นอกจากช่วยสร้างคอลลาเจนใหม่แล้ว ก็จะช่วยดึงเนื่อเยื่อผิวหนังให้ไปในทิศทางที่เราต้องการ และเกาะเกี่ยวเนื้อเยื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้