รูปหน้า V-Shape

 

นวตกรรมใหม่โปรแกรมปรับรูปหน้า V-Shape โดยเทคนิคการผสมผสานระหว่าง โบท๊อก+ร้อยไหมหน้า V-Shape เพื่อให้หน้าได้หน้า V-Shape มายิ่งขึ้น ซึ่งเราไม่จำกัดจำนวดเส้นไหมหน้า V-Shape และยูนิดโบท๊อกหน้า V-Shape แต่ขึ้นกับรูปหน้าของคนไข้หน้า V-Shape ส่วนไหมที่เราใช้เป็นไหมที่ผ่านนวัตกรรมหน้า V-Shape เป็นไหมที่ผ่านกรรมวิถีหน้า V-Shape ที่ทำให้เส้นไหมนั่นมีคุณภาพหน้า V-Shape ทนความร้อน หน้า V-Shape และอยู่ได้ยาวนานกว่าไหมชนิดอื่นๆหน้า V-Shape เจ็บน้อย ไม่มีผลข้างเคียงหน้า V-Shape

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862