รับมือ…จี้ไฝ ขี้แมลงวัน (2)

รับมือ...จี้ไฝ ขี้แมลงวัน (2)

ลักษณะสีเปลี่ยนแปลงไป สีไม่สม่ำเสมอมีเลือดออก มีการอักเสบ เจ็บปวด หรือขอบเขตของ

จี้ไฝ ไม่เรียบการกำจัดไฝ และขี้แมลงวัน ไม่ใช่เรื่องยาก วิธีการมีด้วยกันหลายวิธี แต่ปัจจุบันวิธีที่ได้รับความนิยมและจัดว่าปลอดภัย ก็คือ การผ่าตัด และใช้เลเซอร์มาว่ากันถึงการผ่าตัดก่อนค่ะ วิธีนี้แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่รอบบริเวณไฝแล้วจึงตัดออก จากนั้นก็จะเย็บปิดแผล

โดยใช้เวลาประมาณ 1/2 ชั่วโมง จี้ไฝ แผลเป็นที่เกิดจากรอยเย็บเป็นเพียงรอยผ่าเส้นเล็กๆและจะค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลา การผ่าตัดจะใช้ได้ดีสำหรับไฝที่มีขนาดใหญ่ เพราะสามารถตัดได้ลึกเพื่อเอาไฝออกได้ทั้งหมด และหลังผ่าตัดห้ามแผลสัมผัสกับน้ำจนกว่าจะตัดไหม ซึ่งแพทย์จะนัดตัดไหมประมาณ 5-7 วัน หลังการตัดออกส่วนการใช้เลเซอร์

นิยมทำในกรณีที่ไฝมีขนาดไม่ใหญ่มาก ซึ่งเลเซอร์ที่ใช้ในการกำจัดจี้ไฝ และขี้แมลงวัน คือ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ โดยก่อนเลเซอร์แพทย์จะทายาชาบริเวณที่จะรักษา ต้องรอเวลายาชาออกฤทธิ์นานประมาณ 45 นาที-1 ชั่วโมง การยิงเลเซอร์สามารถทำได้ทีละหลายๆ เม็ด โดยไม่จำกัดจำนวนเมื่อทำเลเซอร์เสร็จแล้ว

แพทย์จะทายาป้องกันการติดเชื้อ และติดพลาสเตอร์ใสไว้ เพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำ 1 วันหลังทำ จากนั้นก็แกะพลาสเตอร์ออกและสามารถสัมผัสน้ำได้ แต่ก็ควรระวังการอักเสบจากการติดเชื้อแทรกซ้อน โดยอาจใช้น้ำเกลือเช็ดแผลให้สะอาด และทายาป้องกันการติดเชื้อ ประมาณ 7 วัน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแดดโดยตรง

เนื่องจากอาจทำให้แผลดำคล้ำขึ้น แต่ถ้าจะใช้ครีมกันแดดทา ควรกระทำหลังจากแผลหายเป็นปกติแล้ว และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบริเวณแผลเลเซอร์ หรือแผลผ่าตัด จนกว่าแผลจะหายเป็นปกติสิ่งที่อยากฝากไว้สำหรับผู้ที่มีไฝ และขี้แมลงวัน ก็คือ หลีกเลี่ยงจากการแกะ เกา หรือการเสียดสีบ่อยๆ และหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสี รูปร่าง