รักษาหูด 4

รักษาหูด 4
หูดในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของกระเนื้อ แต่เชื่อว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดมีดังนี้อายุ อายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดกระเนื้อได้มากตามวัย โดยพบบ่อยในผู้สูงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปได้ถึง 90% และมักเกิดกับผู้ใหญ่วัยกลางคนอายุระหว่าง 30-40 ปีเช่นกัน ซึ่งอัตราการเกิดในเพศชาย
หูดและหญิงเท่ากัน และไม่ค่อยพบในคนอายุน้อยกว่า 20 ปีพันธุกรรม บุคคลที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นกระเนื้อมักมีเกิดกระเนื้อสูงกว่าคนทั่วไปจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แสงแดด ผู้ที่ตากแดดเป็นเวลานานหรือชอบอยู่กลางแจ้งมีโอกาสเกิดกระเนื้อมากขึ้นสาเหตุอื่น ๆ อาจเกี่ยวข้องกัน
หูดเช่น เป็นโรคผิวหนัง การติดเชื้อไวรัส การกลายพันธุ์ของยีนการวินิจฉัยกระเนื้อแพทย์จะตรวจวินิจฉัยกระเนื้อได้ทันทีจากการสังเกตที่ผิวหนังด้วยตาเปล่า การสอบถามประวัติทางการแพทย์ และการตรวจร่างกาย แต่ในรายที่บอกไม่ได้ชัดเจน เนื่องจากกระเนื้อมีความคล้ายคลึงกับโรคทางผิวหนัง
หรือโรคมะเร็งผิวหนังหลายชนิด เช่น ชนิดเมลาโนมา (Malignant Melanoma) ชนิดเบซาลเซลล์หรือเรียกย่อว่า บีซีซี (Basal Cell Carcinoma) ชนิดสะความัส (Squamous Cell Carcinoma) ทำให้ต้องตรวจเพิ่มเติมจากวิธีอื่นควบคู่ไปด้วย ได้แก่การส่องกล้องตรวจผิวหนัง (Dermatoscopy) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ
เพื่อดูโครงสร้างผิวหนังและความผิดปกติของเม็ดสีผิว ซึ่งวิธีนี้ยังใช้ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนังเช่นกันการเก็บตัวอย่างของผิวหนังบริเวณที่เกิดกระเนื้อ เพื่อส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา โดยการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Skin Biopsy)การรักษากระเนื้อกระเนื้อไม่จำเป็นต้องรักษา
#ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #อัลเธอร์ร่า #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #รักษาฝ้า #รักษาสิวเชียงใหม่ #พรีมาดอนน่าคลินิก #Primadonnaclinic #Ultheraเชียงใหม่ #ลดต้นขา #เมโสแฟต #ลดเหนียง #ลดแก้ม #หน้าเรียว ¬#หูด