รักษาฝ้า สีผิวที่ผิวหนังเกิดขึ้นได้อย่างไร

รักษาฝ้า
สีผิวที่ผิวหนังเกิดขึ้นได้อย่างไร

สีผิวหนังเกิดจากการที่เซลล์สร้างเม็ดสี (Melanocyte) รักษาฝ้า ซึ่งอยู่ในชั้นล่างสุดของหนังกำพร้า (Basal cell layer) สร้างเม็ดสีที่เรียกว่า เมลานิน (Melanin) เมื่อรักษาฝ้า สร้างแล้วเม็ดสีจะถูกส่งให้เซลล์ผิวหนังในชั้นหนังกำพร้า เรียกว่า Keratinocyte ที่อยู่ส่วนบนสุดของผิวหนังต่อไปรักษาฝ้า

ขบวน การสร้างสีผิวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดาและเกิดต่อเนื่องไป ตลอดชีวิต ในขบวนการสร้างเม็ดสีรักษาฝ้า จะต้องอาศัยเอ็นไซม์ตัวหนึ่งที่สำคัญ คือ เอ็นไซม์ไทโรซิเนส  (Tyrosinase) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดสี รักษาฝ้า เอ็นไซม์นี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆ ที่ซับซ้อนรักษาฝ้า หลายขั้นตอน เพื่อที่จะเปลี่ยน Tryosine ซึ่งเป็นกรดอะมิโนในผิวหนัง ให้กลายเป็นเม็ดสีเมลานิน (Melanin)รักษาฝ้า  เมื่อเปรียบเทียบส่วนต่างๆของร่างกายจะพบว่า จำนวนเซลล์สร้างเม็ดสีจะแตกต่างกัน คือ รักษาฝ้า ที่ใบหน้าจะเป็นบริเวณที่มีเซลล์สร้างเม็ดสีที่หนาแน่นที่สุด รักษาฝ้า ส่วนที่ลำตัวและแขนจะมีเซลล์สร้างเม็ดสีน้อยที่สุด ตามลำดับ ในคนผิวดำหรือคนผิวขาวรักษาฝ้า จะมีจำนวนเซลล์สร้างเม็ดสีไม่แตกต่างกัน แต่การทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีรักษาฝ้า ในคนผิวดำจะมากกว่า ขนาดของเซลล์จะโตกว่าและสัดส่วนของเม็ดสีภายในเซลล์จะมากกว่าคนผิวขาว

กระบวน การสร้างเม็ดสีจะมีขั้นตอนต่างๆมากมายจึงจะเกิดเม็ดสีขึ้น ดังนั้นหากมีความผิดปกติของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติของสีผิวด้วย เช่น ถ้ามีปัจจัยใดก็ตามที่กระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ไทโรซิเนส มากขึ้น ก็ทำให้มีการสร้างเม็ดสีเพิ่มมากขึ้น ทำให้สีผิวเข้มขึ้น แต่หากถูกกระตุ้นมากขึ้นจนเสียสมดุลย์ของการสร้างเมลานิน ก็จะทำให้เกิดมีการผลิตเมลานินมากเกินไปจนเกิดเป็นฝ้า กระ หรือ จุดด่างดำที่ผิวหนังขึ้นได้ แต่ในทางกลับกัน หากเซลล์สร้างเม็ดสีไม่สามารถสร้างเอ็นไซม์ไทโรซิเนส ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติของสีผิวแบบHypopigmentation เช่น โรคด่างขาว เป็นต้น

www.primadonnaclinic.com โทร 053-40086