ระหว่างทำเลเซอร์รักษาหลุมสิว Fractional จะรู้สึกอย่างไร

ระหว่างทำเลเซอร์รักษาหลุมสิว Fractional จะรู้สึกอย่างไร

แสบและเจ็บ รักษาหลุมสิวแต่จะมีเครื่องเป่าเย็น เป่าฟรีสให้ผิวหน้าแข็งและเย็นรักษาหลุมสิว

ไม่ควรทายาชาก่อนทำ รักษาหลุมสิวเนื่องจาก การทายาชาทำให้ใต้ผิวซ่อนน้ำไว้รักษาหลุมสิว เวลายิงลงไปจะโดนน้ำไม่โดนเนื้อรักษาหลุมสิว

ก่อนเข้ารับการรักษารักษาหลุมสิว

ห้ามทากรดวิตามิน รักษาหลุมสิวหรือกรดผลไม้ต่างๆรักษาหลุมสิว

ห้ามทายาละลายหัวสิวรักษาหลุมสิว หรือ ฉีดสิวรักษาหลุมสิว (หากเคยทำให้หยุดประมาณ 1 เดือนก่อนทำเลเซอร์รักษาหลุมสิว)

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862