ฝ้าเกิดจากอะไร รักษาฝ้า 3

ฝ้าเกิดจากอะไร รักษาฝ้า 3
รักษาฝ้า เกิดจากการแพ้เครื่องสำอางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดการระคายต่อผิว เกิดผิวหนังอักเสบ และรอยดำคล้ายฝ้าตามมา มีรายงานจากประเทศญี่ปุ่นพบว่า มากกว่า 95% ของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว มีผื่นผิว หนังอักเสบเกิดขึ้น หลังจากทำการทดสอบสารแพ้ที่ผิวหนัง (Patch test)
รักษาฝ้า จึงเป็นการยืนยันเพิ่มเติมว่า การแพ้สารบางอย่างในเครื่องสำอาง สามารถก่อให้เกิดรอยคล้ำคล้ายฝ้าได้ยาบางชนิด เช่น กลุ่มยาที่มีปฏิกิริยาไวต่อแสง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมียาทาที่อาจก่อให้เกิดจุดสีดำอมเทาคล้ายฝ้า (Ochronosis) ใต้ผิวหนังได้
รักษาฝ้า ดังนั้น การใช้ยาชนิดนี้จึงควรอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดมีการตรวจวินิจฉัยฝ้าอย่างไร? การวินิจฉัยฝ้านั้น มีส่วนสำคัญมากในการช่วยวินิจฉัย เช่น อายุ เพศ อาชีพ การใช้ชีวิตประจำวัน ประวัติการสัมผัสแสงแดด ประวัติการใช้ยาและเครื่องสำอาง และประวัติการเป็นฝ้าในครอบครัว
ส่วนการตรวจร่างกายนั้นใช้การดูจากลักษณะภายนอกดังที่กล่าวถึงลักษณะของฝ้าข้างต้น หรืออาจใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Wood's lamp โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถแยกได้ว่าเป็นฝ้าชนิดตื้น หรือชนิดฝ้าลึก การแยกชนิดของฝ้านั้น สำคัญในแง่ของการรักษาต่อไป
กรณีที่แพทย์ และ/หรือผู้ป่วยสงสัยว่า อาจเป็นโรคผิวหนังชนิดอื่นที่ไม่ใช้ฝ้า แพทย์อาจต้องทำการตัดเนื้อชิ้นเล็กๆเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยาป้องกันฝ้าได้อย่างไร? วิธีป้องกันฝ้า ได้แก่การป้องกันแสงแดด สำคัญที่สุดในการรักษาฝ้าทุกชนิด หากไม่มีการป้องกันแสงแดดอย่างเคร่งครัดนั้น
#จี้ติ่งเนื้อเ#ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #อัลเธอร์ร่า #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #รักษาฝ้า #รักษาสิวเชียงใหม่ #พรีมาดอนน่าคลินิก #Primadonnaclinic #Ultheraเชียงใหม่ #ลดต้นขา #เมโสแฟต #ลดเหนียง #ลดแก้ม #หน้าเรียว