ผิวขาวใส Deep Hya ผิวขาวใส ข้อควรระวัง

 

ผิวขาวใส Deep Hya

ผิวขาวใส ข้อควรระวัง
สำหรับคนไข้ที่มีผิวหนังอักเสบผิวขาวใสในบริเวณที่จะทำการรักษาผิวขาวใสนั้น จะไม่สามารถกระทำผิวขาวใสการรักษาผิวขาวใสได้ในบริเวณนั้นๆ รวมทั้งคนไข้ที่เคยผ่าตัดผิวขาวใสฝังเหล็กดามในบริเวณที่จะทำการรักษา ผิวขาวใสก็ไม่สามารถกระทำการรักษาผิวขาวใสได้ เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาผิวขาวใสเพราะเทคโนโลยีผิวขาวใส Deep Hya นั้นใช้คลื่นความถี่แบบ RFผิวขาวใส

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862