ปรับรูปหน้าอย่างไรให้เรียวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

 

โดยทั่วไปลักษณะของโครงสร้างรูปหน้า#หน้าเรียว มีได้หลายรูปแบบ เช่น รูปไข่ (oval shape) เป็นรูปหน้าที่ถือว่าสวยที่สุด#หน้าเรียว และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน#หน้าเรียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่น#หน้าเรียว นอกจากนี้มีรูปกลม (round shape) #หน้าเรียว เป็นรูปหน้าที่ค่อนข้างอ้วน#หน้าเรียว มีไขมันพอกจนดูกลม#หน้าเรียว รูปเหลี่ยม (square shape) หรือ#หน้าเรียว รูปหลายเหลี่ยม (polygonal shape) มักเป็นจากโครงร่างหรือโครงกระดูกใบหน้า#หน้าเรียว และขนาดของกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่หนา และ#หน้าเรียว รูปลูกแพร์ (pear shape) เป็นใบหน้าที่มีกรามใหญ่#หน้าเรียว และมีไขมันมาก ทำให้แก้มข้างล่างดูใหญ่กว่าข้างบน#หน้าเรียว เกินโหนกแก้มอย่างเห็นได้ชัด#หน้าเรียว

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862