บํารุงผิวแบบธรรมชาติ ฉีดผิวขาวชะลอวัย 5

บํารุงผิวแบบธรรมชาติ ฉีดผิวขาวชะลอวัย 5
ฉีดผิวขาวชะลอวัย (Sodium dichloroisocyanurate, DCCNa), ไตรคลอโร ไอโซไซยานูริคเอซิด (Trichloroisocyanuric acid) รูปแบบของคลอรีนที่นิยมนำมาใช้ในภาคครัวเรือนหรือตามความเชื่อที่นำมาใช้กับการอาบน้ำนั้น จัดเป็นคลอรีนที่อยู่ในรูปแบบของเหลวหรือของแข็ง และเมื่อ
ฉีดผิวขาวชะลอวัย นำคลอรีนดังกล่าวมาละลายน้ำ คลอรีนจะแตกตัวได้เป็นสาร ไฮโปคลอไรด์ไอออน (Hypochlorite ion; OCl-) ที่สามารถจับกับตะกอนแขวนลอยที่มีอยู่ในน้ำได้ และยังได้สารไฮโปคลอรัส เอซิด (Hypochlorous acid; HOCl ) ที่มีปริมาณที่น้อยกว่า แต่มีประสิทธิภาพ
ฉีดผิวขาวชะลอวัย การเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรงกว่า ไฮโปคลอไรด์ ไออน การอาบน้ำด้วยน้ำที่ผ่านการเติมคลอรีนตามความเชื่อที่อ้างว่าทำให้ผิวขาวขึ้นได้นั้น หลายคนที่ลองพบว่าไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงของสีผิวและเกิดอาการผิวแห้งตามมาในภายหลัง ในขณะที่บางส่วนอ้างว่าเมื่อใช้
ฉีดผิวขาว เป็นประจำทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน พบว่าสีผิวมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกิดการหลุดลอกของเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว (หรือขี้ไคล) ในปริมาณมาก และมีผิวแห้งตามมาด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยธรรมชาติของการมีผิวที่ขาวนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลามิน
ฉีดผิวขาว บริเวณภายใต้ผิวหนังเป็นหลัก ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และเมื่อพิจารณาโดยธรรมชาติของคลอรีนแล้ว คลอรีนมีสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง มีฤทธิ์กัดกร่อน และจับกับโปรตีนบนผิวหนังได้ดี ดังนั้น เมื่อร่างกายสัมผัสกับคลอรีน (ในปริมาณความเข้มข้นต่ำๆ ที่ไม่ก่อ#ultheraเชียงใหม่ #primadonnaclinic #hifuเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาว #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่#ฉีดผิวขาวเชียงใหม่#พรีมาดอนน่าคลินิก #รักษาฝ้า#เมโสแฟต#ลดเหนียง#ลดแก้ม#หน้าเรียว #รักษาสิวเชียงใหม่ #อัลเธอร์ร่า #ฉีดผิวขาวชะลอวัย