ดูแลให้ผิวใสห่างไกลจากกระ 2

ดูแลให้ผิวใสห่างไกลจากกระ 2

มีทั้งรักษากระได้ง่ายไปจนถึงรักษาได้ยาก  จึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากระแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไร  ดังนี้กระตื้น (Freckle)  มีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลขนาด 0.1-0.3 เซนติเมตรมีขอบเขตไม่ชัดเจนจะกระจายอยู่บริเวณจมูก  แก้ม  แขน  ขา  และเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อถูกแสงแดด ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน

พบได้บ่อยในคนที่มีผิวขาว  รักษาได้ง่ายกระลึก (NFZ)  หรืออาจเรียกว่ากระโฮริมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลเทามีขอบเขตที่ชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดอยู่บริเวณโหนกแก้มหรือขมับ พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเมื่ออายุมากขึ้นกระชนิดนี้จะมีสีที่เข้มขึ้นรักษาได้ยากกระเนื้อ (Seborrheic Keratosis)มีลักษณะเป็นตุ่มนูนผิวเรียบสีน้ำตาล

มักพบบริเวณเปลือกตา ลำคอ  รักแร้  ลำตัว  หลัง  พบได้บ่อยในผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ  และจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกระแดด  (Sun-induced freckle) มีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้มขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร   สาเหตุเกิดจากการสัมผัสกับแดดเป็นเวลานานและกระแดดจะยิ่งสีเข้มขึ้นและเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อถูกแสงแดด

มักเกิดกระจายบนใบหน้า  แขน  ไหล่  หลังมือ  หรือบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดด  พบได้บ่อยกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ออกกลางแจ้งบ่อยครั้งเอาชนะกระได้ง่าย  ด้วยหลากหลายวิธีกระเป็นอาการที่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยหลากหลายวิธี  ทั้งวิธีที่ง่ายไปจนถึงวิธีที่ซับซ้อนขึ้น  ซึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหากระอยู่สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองได้ไม่ยาก  กระ

รักษากระ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระ  กระส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน  ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงจากแสงแดดโดยตรง  หรือควรทาผลิตภัณฑ์กันแดดก่อนทุกครั้ง  เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี UV โดยเลือกผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF  30 PA+++ ขึ้นไป  หากเราต้องตากแดดทั้งวันก็ควรทาอย่างน้อย 2 ครั้ง