ฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก

 

ฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก Filler

ฉีดเพื่อเสริมจมูก (ปลายจมูกหนา) Filler หลายคนที่มีปัญหาดั้งจมูกแบน หรือสันจมูกไม่เรียบ Filler แต่ไม่ต้องการทำการรักษาโดยวิธีผ่าตัดเสริมจมูก เนื่องจากหลีกเลี่ยงผลที่ตามมา Filler เช่น มีอาการบวม แดง หลังฉีด และต้องใช้เวลาในการดูแลรักษา   ในกรณีนี้ Filler สามารถแก้ไขได้โดยการ Filler ฉีดฟิลเลอร์ ซึ่งในการฉีดนี้ Filler แค่การเติมเต็มบริเวณหว่างตา แต่ยังทำให้จมูกนั้นโด่งขึ้น และสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ Filler ใช้เวลา 10 นาทีในการฉีด ไม่มีความเจ็บปวดและทิ้งร่องรอยใดๆหลังจากการฉีด Filler ดังนั้น Filler ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ Filler ยังสามารถช่วยทำให้จมูกโด่งคม Filler ปรับปรุงรูปทรงของจมูกให้เด่นชัด Filler เพื่อสร้างความมั่นใจและ ความสวยงามยิ่งขึ้น