จี้ไฝ จี้ขี้แมลงวัน จี้ติ่งเนื้อ จี้กระเนื้อ ดูแลหลังทำเลเซอร์ 5

จี้ไฝ จี้ขี้แมลงวัน จี้ติ่งเนื้อ จี้กระเนื้อ ดูแลหลังทำเลเซอร์ 5
จี้ไฝ จี้ขี้แมลงวัน จี้ติ่งเนื้อ จี้กระเนื้อ และพยายามอย่าแกะสะเก็ดแผล ให้รอจนสะเก็ดมันหลุดลอกออกเอง หลังจากสะเก็ดแผลหลุดออก จะเห็นเป็นผิวสีชมพูอยู่ไม่กี่วัน จากนั้นแผลก็จะหายเป็นปกติ เลเซอร์ กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ และสิวหิน การดูแลตัวเองหลังรักษา
จี้ไฝ จี้ขี้แมลงวัน จี้ติ่งเนื้อ จี้กระเนื้อ ด้วย CO2 Laser การกำจัดไฝ ขี้แมลงวัน ด้วยวิธีอื่นๆ นอกจากการทำเลเซอร์ 1. การแต้มกรด เป็นการกำจัดไฝและขี้แมลงวัน ที่มีขนาดเล็กโดยการใช้กรด เช่น TCA (Trichloroacetic Acid) ที่มีความเข้มข้นสูง กรดตัวนี้จะไปทำปฏิกิริยา
จี้ไฝ จี้ขี้แมลงวัน จี้ติ่งเนื้อ จี้กระเนื้อ กับไฝหรือขี้แมลงวัน ทำให้เกิดการกัดกร่อนและหลุดออกเอง แต่การรักษาด้วยวิธีนี้ก็ควรอยู่ภายใต้การดูแล และทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะหากทำการรักษาโดยขาดความชำนาญ กรดที่ใช้อาจจะมีปริมาณมากเกินไป
จี้ไฝ จี้ขี้แมลงวัน จี้ติ่งเนื้อ จี้กระเนื้อ ทำให้ผิวหนังเกิดเป็นแผลได้ 2. การจี้ไฟฟ้า เป็นการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Electrocautery ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นบริเวณที่เป็นไฝหรือขี้แมลงวัน ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่ทำนั้นเกิดอุณหภูมิสูง ช่วยในการกำจัดไฝ ขี้แมลงวัน
จี้ไฝ จี้ขี้แมลงวัน จี้ติ่งเนื้อ จี้กระเนื้อ กระเนื้อ และติ่งเนื้อได้ ซึ่งการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้านั้นจะต้องตั้งค่าพลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะของไฝหรือขี้แมลงวันนั้นก่อน เพราะหากตั้งค่าพลังงานสูงเกินไป อาจทำให้ผิวเกิดเป็นรอยไหม้ได้ และถ้าทำลึกเกินไป ก็อาจทำให้เกิดแผลเป็น

#จี้ไฝจี้ขี้แมลงวันจี้ติ่งเนื้อจี้กระเนื้อ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #รักษาสิวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #พรีมาดอนน่าคลินิก #PrimadonnaClinic