จี้ไฝ จี้กระเนื้อ จี้ติ่งเนื้อ จี้ขี้แมลงวัน: CO2 Laser(1)

จี้ไฝ จี้กระเนื้อ จี้ติ่งเนื้อ จี้ขี้แมลงวัน: CO2 Laser(1)

จี้ไฝCO2 LASER คือเครื่องมือที่ผลิตแสงที่มีความยาวช่วงคลื่น 10,600 nm. ซึ่งเกิดจากการขยายพลังงาน โดยการกระตุ้นก๊าซ CO2 ให้คลายพลังงานออกมาในรูปแสง CO2 Laser มีความละเอียดในการทำงานสูงมาก จึงสามารถเลือกตัดเฉพาะเนื้อเยื่อที่ต้องการโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับ เนื้อเยื่อโดยรอบ ไม่มีเลือดออก

จี้ไฝ และไม่ต้องเย็บแผล ต่างจากการผ่าตัดด้วยมีดซึ่งจะมีเลือดออกและสร้างความเสียหายแก่เนื้อเยื่อรอบข้าง CO2 Laser ใช้รักษาเนื้องอกทุกชนิด เช่น เนื้องอกของท่อเหงื่อ (สิวหิน (Syringoma)), ต่อมไขมันโต (Sebaceous Gland Hyperplasia) , กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis) , ไฝ (Nevus), ขี้แมลงวัน (Lentigene), สิวข้าวสาร (Milia)

จี้ไฝ และ สิวอุดตัน (Comedone) เป็นต้น การรักษาด้วย CO2 Laser อาจต้องทำการรักษามากกว่า 1 ครั้งในบางกรณี โดยปกติรอยโรคส่วนมากทำเพียงครั้งเดียวก็หาย แต่หากเป็นไฝที่มีรากลึก ถ้าจะตัดเอารากออกในครั้งเดียวอาจทำให้เกิดแผลเป็นได้ จึงต้องทยอยตัดเพื่อเลี่ยงการเกิดแผลเป็นบางครั้งต้องทำซ้ำหลายครั้งจึงจะหาย

แต่ถ้าเป็นกระเนื้อมักจะหลุดออกหมดภายในครั้งแรกที่ทำการรักษา ขั้นตอนการรักษา ก่อนการรักษาแพทย์จะทายาชาเฉพาะที่ประมาณ 45 นาที เพื่อให้รู้สึกสบายและผ่อนคลายเวลาทำ ในบางครั้งอาจจะต้องฉีดยาชาบริเวณรอยโรคกรณีรอยโรคมีขนาดใหญ่ซึ่งการทายาชาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรเทาความเจ็บได้

ขณะทำการรักษาผู้รับการรักษาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย ข้อควรปฏิบัติหลังทำเลเซอร์กำจัดขี้แมลงวัน ไฝ กระเนื้อ ใน 24 ชั่วโมงแรก ไม่ควรให้แผลถูกน้ำ และยังไม่ควรแกะพลาสเตอร์ปิดแผลออกออก หลังทำ 24 ชั่วโมง สามารถเปิดแผลได้ ในกรณีที่แผลตื้นไม่จำเป็นต้องติดพลาสเตอร์ต่อ