จี้ไฝ ขี้แมลงวัน หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ2

จี้ไฝ ขี้แมลงวัน หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ2

จี้ไฝ ขี้แมลงวัน หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ ซึ่งปริมาณและขนาดของเมลานิน จะเป็นตัวกำหนดสีผิวของคนเรา ว่าจะมีผิวขาว ผิวคล้ำ มากน้อยเพียงใด ) แล้วเกิดเป็นเนื้องอกจากการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมลาโนไซท์ โดยไฝจะมีลักษณะเป็นตุ่มนูน ส่วนขี้แมลงวันจะเป็นตุ่มราบสีดำ

จี้ไฝ ขี้แมลงวัน หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ และอยู่ตื้นกว่าไฝ โดยทั่ว ๆ ไป ไฝ และขี้แมลงวัน จะมีการเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างช้า ๆ ซึ่งมักจะสังเกตได้ในช่วงวัยรุ่น หรือตั้งครรภ์ โดยการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในบริเวณทั่วตัวพร้อม ๆ กัน และมีการติดตามแล้วพบว่า ไฝ

จี้ไฝ ขี้แมลงวัน หูด กระเนื้อ ติ่งเนื้อ และขี้แมลงวัน จะมีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังได้ ที่เรียกว่า Melanoma ซึ่งมีอันตรายร้ายแรง และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แต่ในคนไทยพบได้น้อย ดังนั้นการสังเกตความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกเริ่ม จึงมีความจำเป็น และแก้ไขได้ทันท่วงที

          ลักษณะของขี้แมลงวัน1.ผื่นผิวราบ หรือจุดขนาดเล็ก (มักมีเส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 0.5 ซม.) ขอบเขตชัด2.มีสีน้ำตาล, สีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ อาจมีสีสม่ำเสมอ หรือไม่สม่ำเสมอในเม็ดเดียวกัน3.มักพบเป็นเม็ดเดียว หรือหลายเม็ด ในบริเวณที่โดนแดดจัด เช่น หน้า, แขน,

และขา แต่อาจพบได้ในบริเวณอื่นที่ไม่โดนแดด เช่น ลำตัว เนื้อเยื่ออ่อน (กระพุ้งแก้ม, ตา) รวมถึงฝ่ามือ ฝ่าเท้าลักษณะของปัจจัยกระตุ้นส่วนใหญ่จากแสงแดดโดยตรง ถ้าเป็นขี้แมลงวันผิวราบปกติไม่ขยายขนาดขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องรักษา แต่ถ้าสีเข้มขึ้นมาก ขอบเขตไม่เรียบอาจต้องตัดออก

#คลินิกความงามเชียงใหม่#Ultheraเชียงใหม่#Hifuเชียงใหม่#Primadonnaclinic#ร้อ

ยไหมเชียงใหม่#หน้าเรียวเชียงใหม่#ลดกราม#พรีมาดอนน่าคลินิก#ฉีดผิวขาวเชียงใหม่#ไฮฟู่เชียงใหม่#เมโสแฟต#จี้ขี้แมลงวัน#จี้ไฝ#กระ#ติ่งเนื้อ#หูด