จี้ไฝด้วยเลเซอร์ 5

จี้ไฝด้วยเลเซอร์ 5

จี้ไฝเลเซอร์ไฝ ขีเแมลงวัน เลเซอร์กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน Ultra Pulse CO2 Laser เป็นเลเซอร์ ผิวหนัง ที่มีความยาวคลื่น 10,600 nm มีคุณสมบัติพิเศษคือลำแสงเลเซอร์จะถูกดูดซับด้วยโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในเซลล์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดกระบวนการระเหยกลายเป็นไอ (Vaporization)

จี้ไฝพร้อมกันกับการเกิดการแข็งตัวของเลือด (Coagulation) ในหลอดเลือดขนาดเล็กใต้ผิวหนัง ด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ CO2 Laser Ultra Pulse  จึงสามารถใช้ในการรักษาปัญหาผิวหนังเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ultra Pulse CO2 Laser  แตกต่างจากเครื่อง CO2 เลเซอร์ทั่วไป คือ

จี้ไฝทำลายหรือตัดเฉพาะเนื้อเยื่อที่แสงเลเซอร์ฉายแสงลงไปเท่านั้น โดยที่เนื้อเยื่อรอบข้างไม่ถูกทำลาย ขอบแผลเรียบสวย เนื่องจากความคมและแม่นยำของแสงเลเซอรไม่มีเขม่าดำ บริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกแสงเลเซอร์ แผลหายเร็ว และรอยแผลสวยกว่าไม่มีเลือดออกที่แผล (Stop Bleed)

เลเซอร์กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน Ultra Pulse CO2 Laser สามารถรักษาอะไรได้บ้าง?กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis) ขี้แมลงวัน (Lentigenes) หูด (Wart) ไฝ (Nevus) ติ่งเนื้อ (Skin Tags) ต่อมไขมันโต (Sebaceous Gland Hyperplasia) สิวหิน (Syringoma) รักษาสิวอุดตัน (Comedones) Ultra Pulse CO2 Laser  ปลอดภัยแค่ไหน?

 

 

เลเซอร์กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน ปัจจุบันเทคโนโลยี CO2 Laser ได้รับการพัฒนาอีกขั้น ทำให้มีพลังงานสูง ลดระยะเวลาฉายแสงเลเซอร์ลงให้สั้นถึงระดับ Microseconds (Ultra Pulse) ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษาที่ดีขึ้น และไม่เกิดผลของเคียงจากการ รักษาอีกด้วย นอกจากนี้ Ultra Pulse CO2 Laser ยัง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยและ สหรัฐอเมริกาด้วย