จี้ไฝ,ขี้แมลงวัน,หูด,ติ่งเนื้อ,ฉีดแผลเป็นนูน(2)

จี้ไฝ,ขี้แมลงวัน,หูด,ติ่งเนื้อ,ฉีดแผลเป็นนูน(2)

จี้ไฝซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งที่อยู่ในชั้นหนังเพิ่มปริมาณขึ้นก็ทำให้ผิวแข็งและนูนขึ้นมา มักเกิดตามหลังจากการบาดเจ็บของผิวหนัง เช่น ถูกมีดบาด,แผลผ่าตัด,เจาะหู,ฉีดวัคซีน,ไฟไหม้,น้ำร้อนลวก แผลแกะสิว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนและกรรมพันธุ์ โดยเฉพาะแผลที่มีการอักเสบมากจะมีโอกาสเกิดแผลเป็นนูน

จี้ไฝคีลอยด์ (Keloid) มากยิ่งขึ้น การแคะแกะเการุนแรงทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนก็จะเกิดคีลอยด์ได้เช่นกัน  ตำแหน่งที่เกิดแผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) ได้ง่ายเช่น บริเวณแผ่นหลัง,ไหล่ และหน้าอก จะเกิดแผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) ง่ายกว่าบริเวณอื่นเพราะมีการขยับเขยื้อนบ่อย การหายใจเข้าๆออกๆ

จี้ไฝเป็นการขยับเขยื้อนหน้าอก จึงทำให้หน้าอกเป็นตำแหน่งที่เกิดแผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) ได้ง่าย หรือบริเวณที่มีผิวหนังหนาเช่น หลังและไหล่ ส่วนบริเวณที่มีโอกาสเกิดแผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) น้อยก็คือ ใบหน้า ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิด แผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) ที่พบบ่อยๆ ได้แก่  แผลจากการเป็นสิว

แผลจากการเจาะหู  แผลปลูกฝี ฉีดวัคซีน  แผลผ่าตัดต่างๆและแผลผ่าคลอด  แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก  แผลถูกของมีคมบาดและอุบัติเหตุ  แผลจากรอยสัก  ใครบ้างที่ไม่ควรรับการฉีดแผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid)   สตรีมีครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร  คนไข้ที่มีประวัติภาวะความดันโลหิตต่ำ คนไข้ที่มีประวัติโรคเลือดผิดปกติ โรคมะเร็ง

คนไข้โรคเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำ  คนไข้ที่มีประวัติโรคหัวใจและทำการรักษาด้วยยาหลายขนาน คนไข้ที่มีประวัติโรคระบบหลอดเลือดผิดปกติในสมอง เช่น เส้นเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน  การฉีดรักษาลดขนาด แผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid)อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวลึก