จี้ติ่งเนื้อหายง่ายไม่เจ็บ 2

จี้ติ่งเนื้อหายง่ายไม่เจ็บ 2
จี้ติ่งเนื้อจี้ติ่งเนื้อขอบก้อนเนื้อไม่เรียบ หรือเลือดออกจากก้อนเนื้อ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนัง จึงควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุ สาเหตุของกระเนื้อในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของกระเนื้อ แต่เชื่อว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดมีดังนี้อายุ อายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดกระเนื้อได้มากตามวัย
จี้ติ่งเนื้อจี้ติ่งเนื้อ โดยพบบ่อยในผู้สูงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปได้ถึง 90% และมักเกิดกับผู้ใหญ่วัยกลางคนอายุระหว่าง 30-40 ปีเช่นกัน ซึ่งอัตราการเกิดในเพศชายและหญิงเท่ากัน และไม่ค่อยพบในคนอายุน้อยกว่า 20 ปี พันธุกรรม บุคคลที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นกระเนื้อ
จี้ติ่งเนื้อจี้ติ่งเนื้อ มักมีเกิดกระเนื้อสูงกว่าคนทั่วไปจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แสงแดด ผู้ที่ตากแดดเป็นเวลานานหรือชอบอยู่กลางแจ้งมีโอกาสเกิดกระเนื้อมากขึ้น สาเหตุอื่น ๆ เช่น เป็นโรคผิวหนัง การติดเชื้อไวรัส การกลายพันธุ์ของยีนการวินิจฉัยกระเนื้อ
แพทย์จะตรวจวินิจฉัยกระเนื้อได้ทันทีจากการสังเกตที่ผิวหนังด้วยตาเปล่า การสอบถามประวัติทางการแพทย์ และการตรวจร่างกาย แต่ในรายที่บอกไม่ได้ชัดเจน เนื่องจากกระเนื้อมีความคล้ายคลึงกับโรคทางผิวหนังหรือโรคมะเร็งผิวหนังหลายชนิด เช่น ชนิดเมลาโนมา (Malignant Melanoma)
ชนิดเบซาลเซลล์หรือเรียกย่อว่า บีซีซี (Basal Cell Carcinoma) ชนิดสะความัส (Squamous Cell Carcinoma) ทำให้ต้องตรวจเพิ่มเติมจากวิธีอื่นควบคู่ไปด้วย ได้แก่การส่องกล้องตรวจผิวหนัง (Dermatoscopy) เพื่อดูโครงสร้างผิวหนังและความผิดปกติของเม็ดสีผิว #จี้ติ่งเนื้อเ#ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #อัลเธอร์ร่า #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #รักษาฝ้า #รักษาสิวเชียงใหม่ #พรีมาดอนน่าคลินิก #Primadonnaclinic #Ultheraเชียงใหม่ #ลดต้นขา #เมโสแฟต #ลดเหนียง #ลดแก้ม #หน้าเรียว