จี้กระ จี้ไฝ จี้ขี้แมลงวันด้วยสมุนไพร(5)

จี้กระ จี้ไฝ จี้ขี้แมลงวันด้วยสมุนไพร(5)

จี้ไฝ 2.เหนือปาก ไฝ บริเวณเหนือปาก ไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือขวา คือรอบบนปากทั้งหมด แต่ไม่เกินเส้นร่องแก้ม แบบนี้เป็นไฝที่ส่งผลในเรื่องการเจรจาที่ประสบความสำเร็จ อาจหมายความถึงการเป็นคนที่เจรจาไพเราะ ร้องเพลงเพราะ หรือเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีเยี่ยม พูดอะไรก็เป็นที่น่าเชื่อถือ 3.ริมฝีปาก ไฝ ที่อยู่ในริมฝีปาก

จี้ไฝ แบบนี้ถือเป็นไฝดี ไม่ว่าจะอยู่ในริมฝีปากบนหรือล่างก็ตาม ไฝแบบนี้มีความหมายคล้ายกับตำแหน่งไฝเหนือปาก แต่จะดียิ่งกว่า นั่นคือเจรจาอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมด มีเสียงไพเราะ หรือประสบความสำเร็จอย่างมากจากการใช้เสียง  มีไฝตรงริมฝีปาก ก็ร้องเพลงได้ดี ประสบความสำเร็จในด้านการแสดง การใช้เสียง

จี้ไฝ  4.ตรงกลางระหว่างคิ้ว ไฝ ที่ขึ้นอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้ว ถือเป็นไฝดี ที่ไม่ควรเอาออก เพราะเป็นไฝของคนมีชื่อเสียง ที่เห็นชัดๆ   ตำแหน่งไฝที่ไม่ดี  1.หน้าผาก ไฝ ที่หน้าผากจะส่งผลในเรื่องของพ่อแม่ ถ้ามีไฝที่หน้าผากด้านซ้ายหมายถึงแม่ ไฝด้านขวาหมายถึงพ่อ เช่นถ้าไฝขึ้นมาที่หน้าผากขวา ก็หมายถึงตำแหน่งพ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เจ้าตัวอาจจะมีปัญหากับพ่อ เช่น ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆ 2.คิ้ว ไฝ ที่ขึ้นบริเวณคิ้วก็ไม่ดี จะส่งผลให้เจ้าตัวมีนิสัยรุนแรง โมโหร้าย โหดร้าย มีความรุนแรงทางอารมณ์ ถ้ามีในผู้หญิง ผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะเกิดการทะเลาะกับสามีได้บ่อย เขาเรียกว่า ‘ไฝกินผัว’ ไม่สามารถที่จะมีคู่ได้ เพราะเจ้าตัวอารมณ์ร้อน มีคู่แล้วก็อาจมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง กับคู่ได้ตลอด

3.ใต้ตา ถือ เป็นตำแหน่งที่ไม่ดี ควรเอาออก เพราะไฝตรงนี้ถือเป็นไฝแห่งการสูญเสีย เป็นไฝแห่งการผิดหวัง ความเสียใจ เป็นไฝแห่งการสูญสิ้นสิ่งดีๆ ไม่สามารถคงอยู่ได้นาน เช่น หากมีความรัก ความรักก็จะผิดหวัง สิ่งที่คาดหวังจะไม่ค่อยได้อย่างฝัน ได้มาครู่เดียวก็สลายไป มีแต่ร้องไห้ เสียใจ