คำแนะนำการดูแลผิวหลังฉีด Filler

คำแนะนำการดูแลผิวหลังฉีด Filler

  • Filler ควรดื่มน้ำวันละ 8 – 16 แก้ว Filler เพื่อเพิ่มการอุ้มน้ำ ช่วยให้ฟิลเลอร์ขยายปริมาตรเพิ่มขึ้น Filler
  • Filler สามารถใช้ผ้าเย็นประคบบริเวณที่ฉีดได้ Filler
  • Filler เมื่อบริเวณที่ทำการฉีดเป็นก้อน สามารถใช้นิ้วที่สะอาดนวดคลึงเบาๆได้ Filler
  • Filler หลีกเลี่ยงครีมที่มีส่วนผสมของ AHA, BHA และ Vitamin A Filler ควรงดการนวดหน้า การกรอผิว และ การทำเลเซอร์ทุกชนิด ในช่วง 10 – 14 วันหลังการฉีด Filler
  • Filler หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ Filler การออกกำลังกายหนักๆ การสัมผัสความร้อนจัด เช่น ซาวน์น่า อย่างน้อย 10 – 14 วัน

www.primadonnaclinic.com