คาร์โบไฮเดรตลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน 2

คาร์โบไฮเดรตลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน 2
ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคข้อเสื่อม เป็นต้น รู้จักสัดส่วนอาหารมาตรฐาน
ปริมาณอาหารคาร์โบไฮเดรต 1 คาร์บจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 15 กรัมต่อ 1 หน่วยบริโภค
ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน โดยส่วนใหญ่ 1 คาร์บจะมีค่าเท่ากับอาหาร 1 ส่วนของหมวดอาหารแลกเปลี่ยน (ยกเว้นผัก) โดยจะมีตัวอย่างของสัดส่วนอาหารดังต่อไปนี้ – ข้าว เส้นต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆหรือผักที่มีแป้งมาก (ข้าวโพด เผือก มัน ฟักทอง) มีคาร์โบไฮเดรตต่อ 1 คาร์บเท่ากับ 15 กรัม
ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน – นมและผลิตภัณฑ์นม 240 มิลลิลิตรมีคาร์โบไฮเดรตต่อ 1 คาร์บ เท่ากับ 12 กรัม – ผลไม้ (ปริมาณขึ้นอยู่กับชนิดผลไม้) มีคาร์โบไฮเดรตต่อ 1 คาร์บ เท่ากับ 15 กรัม – ผักใบ ดอก (3 ส่วนของหมวดอาหารแลกเปลี่ยน) คาร์โบไฮเดรตต่อ 1 คาร์บ เท่ากับ 15 กรัม
– ขนมหวานต่างๆ (ถ้าไม่มีฉลากอาหาร ต้องประเมินเอง หรือประเมินจากสูตรอาหาร) มีคาร์โบไฮเดรตต่อ 1 คาร์บ เท่ากับ 15 กรัม ดังนั้นจะต้องมีการทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องลดน้ำหนัก โดยมีหลักเกณฑ์ในการทานอาหารแบบกำหนดจำนวนคาร์บดังต่อไปนี้
1.ช่วงลดน้ำหนัก สำหรับเพศชาย ให้ทานในปริมาณ 3-4 คาร์บ ส่วนเพศหญิงให้ทานในปริมาณ 2-3 คาร์บ 2.ช่วงคุมน้ำหนัก สำหรับเพศชาย ให้ทานในปริมาณ 4-5 คาร์บ ส่วนเพศหญิงให้ทานในปริมาณ 3-4 คาร์บ 3.ผู้ที่ออกกำลังกาย สำหรับเพศชาย ให้ทานในปริมาณ 5-6 คาร์บ ส่วนเพศหญิงให้ทานในปริมาณ 4-5 คาร์บ
#ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน#รักษาสิวเชียงใหม่ #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #เมโสแฟต #หน้าเรียว #รักษาฝ้า #อัลเธอร์ร่า #พรีมาดอนน่าคลินิก