คลินิกความงามเชียงใหม4

คลินิกความงามเชียงใหม่4

           คลินิกความงามเชียงใหม่ ไขมันของผู้ที่จะฉีด ทันทีPMMA(polymethylmethacrylate) ทันที เมื่อฉีดสารเติมเต็มแล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหน สารเติมเต็มส่วนใหญ่จะมีผลชั่วคราว หากต้องการก็ฉีดใหม่ สารเติมเต็ม หลังฉีดจะอยู่ได้นาน Collagen        2- 3 เดือน Hyaluronic acid gel 4 -12 เดือน

 คลินิกความงามเชียงใหม่ Calcium hydroxylapatite    6 เดือน 1 ปี Poly-L-lactic acid       1- 3 ปี ไขมันของผู้ที่จะฉีด 1 - 3 ปี PMMA (polymethylmethacrylate)  ถาวร โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำฟิลเลอร์ โรคแทรกซ้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดหลังฉีด และอยู่ไม่เกิน 2 สัปดาห์

คลินิกความงามเชียงใหม่ แต่ก็มีบางรายที่อาจจะอยู่เป็นเดือน โรคแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่ รอยช้าเขียวที่เกิดจากเลือดออก ผิวบริเวณที่ฉีดแดง บวม ปวดบริเวณที่ฉีด คัน หรือมีผื่นบริเวณที่ฉีด โรคแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้น้อยได้แก่ เป็นก้อนนูนขึ้นมาซึ่งต้องแก้ไขโดยการผ่าตัด

 เป็นแผลบริเวณที่ฉีด เกิดแพ้สารที่ฉีด เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวเน่าตาย การทดสอบว่าแพ้สารที่ฉีดหรือไม่จะทำกับสารเติมเต็มที่ทำมาจากวัว โรคแทรกซ้อนอื่นๆที่พบน้อย ฟิลเลอร์ที่ฉีดมีการเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม มีการรั่วของฟิลเลอร์ออกทางผิวหนัง เป็นตุ่มใต้ผิวหนังถาวร

 ฉีดถูกหลอดเลือด ความผิดปกติของสายตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดหากฉีดฟิลเลอร์บริเวณตาหรือจมูก ไม่แนะนำให้ใช้ฟิลเลอร์ในกรณีต่อไปนี้ การเพิ่มขนาดเต้านม การเพิ่มขนาดของก้น ฉีดเข้าไปในกระดูก เอ็น หรือกล้ามเนื้อ คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะฉีดสารเติมเต็ม fillers

#คลินิกความงามเชียงใหม่ #การฉีดสารเติมเต็ม   #รักษาหลุมสิวเชียงใหม่  #เมโสแฟตเชียงใหม่ #ร้อยไหมล็อคเชียงใหม่#ลดเหนียงลดต้นขา #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่ #จี้ไฝเชียงใหม่ #ลดน้ำหนักเชียงใหม่ #ลดแก้ม #ลดเหนียง #พรีมาดอนน่าคลินิก