คลินิกความงามเชียงใหม่3

คลินิกความงามเชียงใหม่3

คลินิกความงามเชียงใหม่เริ่มจากยืนตรง ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า 1 ก้าวแล้วย่อเข่าลง จากนั้นดึงเท้ากลับตำแหน่งเดิม สลับข้างทำซ้ำแบบเดียวกันข้างละ 5 รอบนับเป็น 1 เซต หยุดพักสักครู่แล้วทำซ้ำแบบเดิมอีก 2 เซตลดต้นขาแบบ Victoria Secret ท่าที่ 2: Reverse Runge

คลินิกความงามเชียงใหม่เริ่มจากยืนตรงกางขากว้างระดับไหล่ ก้าวขาขวาไปด้านหลังพร้อมย่อเข่าลง และดึงขากลับตำแหน่งเดิม สลับข้างทำซ้ำแบบเดิม ข้างละ 5 รอบ นับเป็น 1 เซต หยุดพักสักครู่แล้วทำซ้ำแบบเดิมอีก 2 เซตลดต้นขาแบบ Victoria Secret ท่าที่ 3: Side Runge

คลินิกความงามเชียงใหม่เริ่มจากยืนตรง กางขากว้างระดับไหล่หลังจากนั้นยืดขาซ้ายไปด้านข้างให้ยาวๆ หย่อนก้นลง ระวังหลังไม่ให้งอ ระวังไม่ให้หัวเข่าเลยปลายเท้า แล้วดึงกลับที่เดิม ทำซ้ำข้างละ 10 ครั้งและสลับทำอีกข้าง ทำทั้งหมด 3 เซ็ตลดต้นขาแบบ Victoria Secret ท่าที่ 4: Put It All Together

ท่านี้จะเป็นการรวมกันของท่าลดต้นขา 3 ท่า เริ่มจากยืนตรง กางขากว้างประมาณไหล่ แล้วก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าและย่อตัวลง ดึงขาขวากลับตำแหน่งเดิม หลังจากนั้นให้ทำท่า Side Runge และ Reverse Runge โดยให้ทำซ้ำเป็นเวลา 1 นาทีแล้วเปลี่ยนข้างมาใช้เท้าซ้ายและทำซ้ำแบบเดิม

ลดต้นขาแบบ Victoria Secret ท่าที่ 5: Calf Raiseเริ่มจากการยืนตัวตรง กางขากว้างระดับไหล่ ยกตัวขึ้นด้วยปลายเท้าแล้วเอาตัวลง ทำซ้ำ 10 รอบลดต้นขาแบบ Victoria Secret ท่าที่ 6: Strechเริ่มด้วยการยืนตรงเท้าชิด หลังจากนั้นพับขาขวาไปด้านหลัง ใช้มือจับไว้ที่ข้อเท้า ทำค้างไว้ประมาน 15-30 นาที

#คลินิกความงามเชียงใหม่#Ultheraเชียงใหม่#Hifuเชียงใหม่#Primadonnaclinic#ร้อ

ยไหมเชียงใหม่#หน้าเรียวเชียงใหม่#ลดกราม#พรีมาดอนน่าคลินิก#ฉีดผิวขาว#ไฮฟู่เชี

ยงใหม่#เมโสแฟต#จี้ขี้แมลงวันเชียงใหม่#ไฝ#กระ#ติ่งเนื้อ#หูด