ครีมขัดรักแร้ขาว 1

ครีมขัดรักแร้ขาว 1

รักแร้ขาวแต่วันนี้คุณต้องขัดรักแร้ รักแร้ขาวด้วยครีมขัดตัวที่มีอยู่แล้ว หรือถ้าไม่มี รักแร้ขาวแนะนำให้ซื้อครีมขัดที่เป็นธรรมชาติรักแร้ขาว ไม่แนะนำให้ใช้ครีมขัดตัวที่ผสมเม็ดบีด รักแร้ขาวเพราะจะทำให้รักแร้ระคายเคืองรักแร้ขาว และทำให้รักแร้ดำได้ ส่วนการขัดรักแร้รักแร้ขาว ควรรักแร้ขาวขัดเป็นประจำ สม่ำเสมอรักแร้ขาว ถ้ารักแร้ดำมากรักแร้ขาว ให้ขัดสัปดาห์ละ 1- 2 ครั้ง ถ้าไม่มากควรขัดอย่างน้อยเดือนละ 1 รักแร้ขาวครั้งขั้นตอนสุดท้าย หลังจากแว๊กกำจัดขนแล้ว ขัดใต้วงแขนแล้วรักแร้ขาว

www.primadonnaclinic.com