ขาวใสมีออร่าด้วยฉีดผิวขาว 3

ขาวใสมีออร่าด้วยฉีดผิวขาว 3
ฉีดผิวขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฉีดสารที่ใช้ทดสอบความเข้มข้นสูงเกินไปหรือปริมาณมากเกินควร แต่ปฏิกิริยาดังกล่าวพบได้ไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่ปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดภายใน 30 นาทีหลังการฉีด วิธีนี้มี false positive สูงการทำ skin test ให้เริ่มจากการทำ epidermal หรือ prick test ก่อน
ฉีดผิวขาว ถ้าได้ผลลบจึงใช้วิธี Intradermal injection ฉีดที่ท้องแขนต่อScratch testใช้เข็มเบอร์ 20 (20-gauge needle) ขีดข่วน (scratch) ผิวหนังบริเวณท้องแขนด้านใน(inner volar surface of the forearm) โดยไม่ให้เกิดเลือดออก เป็นบริเวณประมาณ 3-5 มม.
ฉีดผิวขาว ถ้ามีเลือดออกให้เปลี่ยนตำแหน่ง และควรใช้แรงกดให้น้อยลงจากนั้น ให้หยดสารละลายที่ใช้ทดสอบลงไปเล็กน้อย และเกลี่ยเบาๆ ผลบวก (Positive reaction)ถ้าให้ผลบวกจะเกิดผื่น (pale wheal; usually with pseudopods) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-15 มม.หรือใหญ่กว่า ภายใน 15 นาที
บางรายงานแนะนำให้สังเกตผลบวกจากการปรากฏผื่น (wheal)อย่างน้อย 2x2 มม. ร่วมกับผิวหนังร้อนแดงเมื่อเกิดผลบวกหรือผ่านไป 15 นาที ให้รีบเช็ดน้ำยาที่ทดสอบออกจากบริเวณที่ scratch ผลลบ (Negative reaction)ไม่เกิดผื่น (wheal), ไม่มีอาการร้อนแดง
คันหรือเกิดผื่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มม. ร่วมกับอาการร้อนแดง, คันเล็กน้อยหรือไม่ปรากฏอาการเลย ถ้าให้ผลลบ ให้ทำ intradermal test ต่อ หยดสารที่ต้องการทดสอบ 1 หยด บนท้องแขน หยด negative control ปริมาตรเท่ากับสารที่ต้องการทดสอบให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ซม.
#ฉีดผิวขาว #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่#จี้ไฝเชียงใหม่#อัลเธอร์ร่า#ลดน้ำหนักเชียงใหม่#รักษาฝ้า#รักษาสิวเชียงใหม่#พรีมาดอนน่าคลินิก