ขาวใสมีออร่าด้วยฉีดผิวขาว 4

ขาวใสมีออร่าด้วยฉีดผิวขาว 4
ฉีดผิวขาว ใช้เข็มสะกิดผิวหนังเบาๆ ผ่านทางหยดของสาร โดยให้เข็มทำมุม 45 องศา การสะกิดผ่านผิวหนังให้อยู่ในชั้น epidermis เท่านั้น เช็ดหยดน้ำยาของสารที่ต้องการทดสอบทันที มีการรายงานว่าการเช็ดออกทันทีให้ผลไม่แตกต่าง จากการทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง
ฉีดผิวขาว การสะกิดผิวหนังต้องไม่มีเลือดออก ถ้ามีเลือดออกให้เปลี่ยนตำแหน่ง และควรใช้แรงสะกิดให้น้อยลง ผลบวก (Positive reaction) เกิดผื่น (wheal) ขนาด 2x2 มม. และผิวหนังบริเวณนั้นแดง (erythema) ผลลบ (Negative reaction)
ไม่เกิดผื่น (wheal) หรือเกิดผื่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มม. ร่วมกับอาการร้อนแดง
ฉีดผิวขาว หรือเกิดผื่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มม. ร่วมกับคัน ถ้าให้ผลลบ ให้ทำ intradermal test ต่อ Intradermal skin testใช้ Insulin หรือ Tuberculin syringe กับเข็มขนาด 3/8 – 5/8 นิ้ว เบอร์ 26-30 gauge needle) ควรเป็นเข็มที่ติดอยู่กับ syringe เพื่อป้องกันการ leak ของสารที่ใช้ทดสอบที่บริเวณรอยต่อระหว่างเข็มกับ
syringe ฉีดสารที่ต้องการทดสอบปริมาตร 0.01 - 0.02 ml เช่น Penicillin G ความเข้มข้น 10,000 u/ml เข้าใต้ผิวหนังจนเกิดตุ่มขนาดเล็ก (small bleb)
ฉีด negative control ปริมาตรเท่ากับสารที่ต้องการทดสอบให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 นิ้ว (ห่างกัน 5 ซม.)
ก่อนฉีดควรไล่ฟองอากาศออกให้หมด เนื่องจากอาจทำให้การแปลผลผิดพลาดได้ระวังอย่าฉีดลึกจนเกินไป ถ้าไม่เกิดเป็น bleb ขึ้น ให้ฉีดซ้ำที่ตำแหน่งใหม่ เพราะอาจทำให้เกิด false negative ได้ ผลบวก (Positive reaction) เกิดผื่น (wheal) ขนาด 6x6 มม. ร่วมกับผิวหนังร้อนแดง (erythema) และเกิดผื่นขนาดใหญ่กว่า negative control
#ฉีดผิวขาว #ฉีดผิวขาวเชียงใหม่#จี้ไฝเชียงใหม่#อัลเธอร์ร่า#ลดน้ำหนักเชียงใหม่#รักษาฝ้า#รักษาสิวเชียงใหม่#พรีมาดอนน่าคลินิก