ขณะทำการรักษาด้วย Thermage จะรู้สึกอย่างไร

ขณะทำการรักษาด้วย Thermage จะรู้สึกอย่างไร

- ในการรักษาด้วยเทอร์มาจ คุณจะมีความรู้สึกว่าเกิดความร้อนสั้นๆ Thermage แต่อยู่ลึกภายใต้ผิวหนัง ซึ่งเป็นผลมาจากพลังงาน RF ถูกส่งผ่านไปยังเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนัง เป็นการบ่งบอกว่าคอลลาเจนภายใต้ชั้นผิวหนังกำลังได้รับความร้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้เกิดการกระชับตัวของผิวหนัง และหัวเทอร์มาทิป จะปล่อยความเย็นออกมาตลอดเวลา Thermage เพื่อปกป้องผิวชั้นบน โดยแพทย์จะเป็นผู้ควบคุมปริมาณพลังงานที่ใช้ในการรักษา Thermage เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างปลอดภัย Thermage

ขั้นตอนในการร้กษาด้วย Thermage

- การรักษาด้วย Thermage เริ่มจากการทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ต้องการทำการรักษา จากนั้นทายาชาลงบนบริเวณที่จะทำการรักษาทิ้งไว้ 30 - 45 นาที

- การรักษา Thermage แพทย์จะวางหัว Tip สัมผัสแนบลงบนผิวหนังพอดี Thermage เพื่อส่งคลื่นความถี่วิทยุ ลงไปยังใต้ผิวเพื่อสร้างความร้อนให้กับเส้นใยคอลลาเจนในชั้นหนังแท้และเนื้อเยื่อชั้นไขมันใต้ผิวหนัง Thermage

- ขณะเดียวกัน Thermage หัวทิปจะให้ความเย็นปกป้องหล่อเลี้ยงผิวชั้นหนังกำพร้าด้านบนไว้ทุกครั้งที่ส่งคลื่นความถี่วิทยุ จึงให้ความรู้สึกเย็นสบายที่ผิวชั้นบน และรู้สึกร้อนลึกๆที่ผิวชั้นหนังแท้ Thermage

- การรักษาในแต่ละคน Thermage จะใช้เวลาแตกต่างกัน 60 - 90 นาที ขึ้นกับพื้นที่ ที่ต้องการในการรักษา Thermage www.primadonnaclinic.com

- ในการรักษาด้วยเทอร์มาจ คุณจะมีความรู้สึกว่าเกิดความร้อนสั้นๆ Thermage แต่อยู่ลึกภายใต้ผิวหนัง ซึ่งเป็นผลมาจากพลังงาน RF ถูกส่งผ่านไปยังเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนัง เป็นการบ่งบอกว่าคอลลาเจนภายใต้ชั้นผิวหนังกำลังได้รับความร้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้เกิดการกระชับตัวของผิวหนัง และหัวเทอร์มาทิป จะปล่อยความเย็นออกมาตลอดเวลา Thermage เพื่อปกป้องผิวชั้นบน โดยแพทย์จะเป็นผู้ควบคุมปริมาณพลังงานที่ใช้ในการรักษา Thermage เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างปลอดภัย Thermage

ขั้นตอนในการร้กษาด้วย Thermage

- การรักษาด้วย Thermage เริ่มจากการทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ต้องการทำการรักษา จากนั้นทายาชาลงบนบริเวณที่จะทำการรักษาทิ้งไว้ 30 - 45 นาที

- การรักษา Thermage แพทย์จะวางหัว Tip สัมผัสแนบลงบนผิวหนังพอดี Thermage เพื่อส่งคลื่นความถี่วิทยุ ลงไปยังใต้ผิวเพื่อสร้างความร้อนให้กับเส้นใยคอลลาเจนในชั้นหนังแท้และเนื้อเยื่อชั้นไขมันใต้ผิวหนัง Thermage

- ขณะเดียวกัน Thermage หัวทิปจะให้ความเย็นปกป้องหล่อเลี้ยงผิวชั้นหนังกำพร้าด้านบนไว้ทุกครั้งที่ส่งคลื่นความถี่วิทยุ จึงให้ความรู้สึกเย็นสบายที่ผิวชั้นบน และรู้สึกร้อนลึกๆที่ผิวชั้นหนังแท้ Thermage

- การรักษาในแต่ละคน Thermage จะใช้เวลาแตกต่างกัน 60 - 90 นาที ขึ้นกับพื้นที่ ที่ต้องการในการรักษา Thermage www.primadonnaclinic.com