กำลังใจในการลดความอ้วน2

กำลังใจในการลดความอ้วน2
ลดความอ้วน เมื่อมีน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือด ร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมา เพื่อนำพาน้ำตาลจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ เพื่อใช้งาน เมื่ออินซูลินนำพากลูโคสเข้าสู่เซลล์จนน้ำตาลในกระแสเลือดน้อยลง ร่างกายก็จะรู้สึกหิวอีกครั้งกระตุ้นให้เรารับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์มื้อต่อไปเข้าสู่ร่างกายหมุนเวียนเป็นวงจร ดังนี้ ขณะที่ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน นักโภชนาการจึงแนะนำให้เรารับประทานอาหารที่มีดัชนีไกลซี-มิกต่ำๆ เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ย่อยอาหารเป็นน้ำตาลและควรควบคุมพลังงานที่ได้รับ จากอาหารให้เหมาะสมกับที่ร่างกายของเราต้องใช้
ลดความอ้วน โดยควรแบ่งอาหารออกเป็น มื้อย่อยๆ 5-6 มื้อต่อวัน เพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ย่อยอาหาร ช่วยให้ระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดไม่สูงมากหรือต่ำมากจนเกินไป ในทางกลับกัน ถ้าเรารับประทานขนมที่มีรสชาติหวานจัด หรือมีส่วนประกอบของน้ำตาล แป้ง หรือน้ำเชื่อมเข้มข้นสูง
เช่น เค้ก คุกกี้ ขนมปังโทสต์ราดน้ำเชื่อมเข้มข้น ขนมหวานเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ระบบย่อยอาหาร ปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงระดับสูงสุด การที่กลูโคสมีระดับสูงหรือต่ำแบบหวือหวาฉับพลันนี้จะทำให้ร่างกายเกิดความหิวในระดับที่เราเรียกกันว่า “โหย”
คืออยากรับประทานอาหารจนแทบทนไม่ไหว ความโหยในระหว่างการควบคุมน้ำหนักนั้นเกิดจากความไม่สมดุลของการรับประทานอาหารจนทำให้วงจรน้ำตาลกลูโคสเกิดภาวะไม่สมดุล เรียกว่าวงจรน้ำตาลกลูโคสแบบรถไฟเหาะตีลังกา (Roller coaster glucose cycle)